Дефицит от 4.1% и нов дълг от 7.3 млрд. лв са записани в бюджета за 2022 г.

Максималният осигурителен доход се повишава от 3000 лв. на 3400 лв.

12:53 | 21 януари 2022
Обновен: 14:57 | 21 януари 2022
Автор: Даниел Николов
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Икономически ръст от 4,8%, дефицит от 4,1% (5.9 млрд. лв.) от от брутния вътрешен продукт (БВП), като в тази стойност са включени и Covid мерките и над 7 млрд. лева нов дълг (от които 3 млрд. лв. за рефинансирани на стари задължения) са основните параметри на финансовата рамка на проектобюджета за 2022 г., представен от министъра на финансите Асен Василев на пресконференция в петък.

От 1 април минималната работна заплата ще бъде 710 лева, обяви Василев. Пенсиите ще бъдат осъвременени с 6,1% от 1 юли. 

Увеличават се средствата в редица сектори, като за целта ще се предвидят и инвестиции в хора, заяви още Василев.

„С този бюджет се надявам да поставим началото на политика, в която държавата не раздава пари на калпак, не раздава пари в чували, а инвестира.“

До края на месеца проектобюджетът ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание, а през юли ще има и актуализация.

Новият държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 7.3 млрд. лв.

Добавена е обаче и допълнителна разпоредба, според която ще може да се тегли и допълнителен дълг извън въпросните 7.3 млрд. лв., стига той да бъде изплатен до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината (35.5 млрд. лв.).

Максималният осигурителен доход се повишава от 3000 лв. на 3400 лв., обяви още финансовият министър Асен Василев и добави, че заплатите в България трябва да са високи и не може ниското заплащане на труда да е основен стимул за привличане на чужди инвестиции. 

Очакванията, записани в бюджета, са тази година държавата да събере с 4.1 млрд. лв. повече данъчно-осигурителни приходи в сравнение с 2021 г. Предвижда се отпадане на данъка върху лихвите по банковите влогове, а също и ограничаване на данък "уикенд", който не може да бъде премахнат заради еврозаконодателството. Съществени промени в данъците обаче няма да бъдат правени.

В средносрочната бюджетна рамка е предвидено връщане на ставката от 20% за всички стоки и услуги, за които тя бе свалена през 2020 г. на 9%. Така само туризмът ще остане с облагане от 9%. "Да се ползва ДДС за социална политика е изключително погрешно", обяви Василев.

Бюджетът е направен при прогноза за ръст на БВП от 4.8%, като брутният вътрешен продукт ще се повиши от 130 млрд. лв. през 2021 г. на 143 млрд. лв.

В какво ще се инвестира 

 Има 30% ръст на капиталовите инвестиции в общините на база трансфер от централния бюджет. 

"Бюджетът на БДЖ и НКЖИ достига 663 млн. лв. Има допълнително 1,671 млн. лв. за републиканската пътна мрежа, с което бюджетът на Агенция "Пътна инфраструктура" достига над 2,4 млрд. лв. Има 178 млн. лв. за капиталови инвестиции в болници и спортни площадки, 70 млн. лв. за детски градини, възстановяване на концертни зали, музеи, галерии, опери, театри", изброи Василев.

"Както казах, инвестициите в хора са най-важният способ, за да постигнем висок стандарт на живот", отбеляза министърът. С 30 млн. лв. се увеличават средствата, предвидени за такива инвестиции, по-конкретно в детско здравеопазване, разширяване на обхвата на биохимичния скриниг за бременни, допълнителни субсидии за лечебни заведения и структури в отдалечени и трудно достъпни райони, както и за развитие на донорството.

13 млн. се инвестират в безплатни детски ясли от 1 април, като средната издръжка на едно дете е 1125 лв., допълни Василев.

От увеличените средства в НЗОК 280 млн. лв. допълнително се дават за доболнична помощ. 23 млн. лв. се насочват за финансиране на медицинското обслужване в здравните кабинети в училища и детски градини, съобщава Investor.bg

В областта на образованието учителското заплащане се запазва на ниво от 125% от средната работна залпата, за което са предвидени допълнително 315 млн. лв.

16 млн. лв. се отпускат допълнително за подпомагане на храненето на децата в училище, а 70 млн. лв. - за построяване и разширяване на детски градини.

85 млн. лв. са заложени за безплатни детски градини за всички деца от 1 април и 13 млн. лв. за допълнителни компенсации на родителите, чиито деца не са приети в безплатните детски градини, заяви още Василев.

23 млн. лв. са предвидени за продължаване на програмата "Отново заедно" за почивките на ученици. Създадена е и изцяло нова програма, свързана с извънучилищните дейности по баскетбол, волейбол и футбол, четене и изкуства и организирането на различни състезателни етапи за 100 млн. лв.

С 28 млн. лв. се вдигат средствата за филмопроизводство, а с 31 млн. лв. се увеличава подкрепата за българските творци, които не могат да работят пълноценно заради пандемията.

Общо разходите за социално подпомагане и грижи възлизат на 20,755 млрд. лв., за здравеопазване - на 8,343 млрд. лв., за образование - на 6,407 млрд. лв., а капиталовите инвестиции са почти 10 млрд. лв., обобщи Василев.