МВФ: Глобалният публичен дълг ще се доближи до 100% от БВП през тази година

Това се дължи на правителствените усилия за справяне с пандемията и предизвиканата от нея криза

13:08 | 15 октомври 2020
Обновен: 13:08 | 15 октомври 2020
Автор: Радостина Ивчева
Витор Гаспър, директор на департамента по данъчни въпроси на МВФ. Снимка:Andrew Harrer/Bloomberg
Витор Гаспър, директор на департамента по данъчни въпроси на МВФ. Снимка:Andrew Harrer/Bloomberg

Разходите на правителствата по света за борба с коронавируса и световната икономическа криза ще отведат публичния дълг до рекордно ниво, заявиха от Международният валутен фонд, но добавиха, че ще са необходими повече усилия, за да се осигури пълно възстановяване, предава The Wall Street Journal.

Правителствата са ангажирали 11,7 трилиона долара, или 12% от световната икономика, считано до 11 септември, заявиха от МВФ в своя полугодишен доклад Fiscal Monitor. Това ще накара бюджетните дефицити да достигнат средно 9% от брутния вътрешен продукт тази година, като кумулативният публичен дълг ще се доближи до 100% от световния БВП.

„Фискалните действия, предприети от властите по света, са наистина безпрецедентни и решителни и изключително важни за избягване на финансов и икономически колапс“, каза в интервю Витор Гаспър, директор на департамента по данъчни въпроси на МВФ.

Мерките включват преки разходи, намаляване на данъци, заеми и гаранции и директни вливания на капитал. Централните банки, в допълнение към намаляването на лихвените проценти, също така предоставиха стимули от 7,5 трилиона долара чрез покупки на държавни и корпоративни ценни книжа.

МВФ очаква съотношението на глобалния дълг да се стабилизира през следващата година около 100% от БВП, благодарение на продължаващите ниски темпове и глобалния икономически скок, докато пандемията отшуми. Очаква се нивата на дълга да нараснат в САЩ и Китай.

"Това означава, че за нас високите нива на публичния дълг не са най-непосредственият риск", каза Гаспър на пресконференция в сряда.

„Приоритет в краткосрочен план е да се избегне преждевременното оттегляне на фискалната подкрепа. Подкрепата трябва да продължи поне до 2021 г., за да се поддържа възстановяването и да се ограничат дългосрочните вреди".

Големите фискални разходи по време на пандемията са увеличили съотношението на публичния дълг към БВП в САЩ с повече от 20 процентни пункта до малко над 130%. И все пак САЩ имат място за по-нататъшни фискални разходи в подкрепа на възстановяването, смята Гаспър.

Очаква се световната икономика да се свие с 4,4% тази година, показа прогнозата на МВФ във вторник, която беше коригирана спрямо очакванията за спад от 5,2% през юни. Но все пак сега се очаква най-силното понижение на глобалния БВП след Голямата депресия. Световната икономика ще нарасне с 5,2% през 2021 г. в сравнение с по-ранната прогноза от 5,4%.

В доклада от сряда икономистите от МВФ предупредиха, че съществената подкрепа за предоставяне на краткосрочна помощ има дългосрочни последици. Например субсидиите за заплати помагат да се запазят връзките на работодателите със служителите, но това може да забави движението на служителите от компании с влошено състояние към такива с добри показатели.

Поставянето на пандемията под контрол е съществена икономическа политика, смятат от МВФ.

„Ранните проучвания сочат, че политиките в областта на общественото здравеопазване, които бързо задържат разпространението на болестта, също позволяват по-ранно и безопасно възобновяване, възстановяване на доверието и икономическо възстановяване, намалявайки общите социални и фискални разходи“.

За разлика от напредналите икономики, много от развиващите се пазари, особено развиващите се страни с по-ниски доходи, имат ограничени възможности за увеличаване на разходите поради високите нива на задлъжнялост, предшестващи пандемията. Те ще се нуждаят от помощ под формата на преструктуриране или облекчение на дълга, казаха от МВФ.

МВФ очаква между 100 и 110 милиона души по света да изпаднат в крайна бедност в резултат на сегашната криза. Фондът призова политиците да съсредоточат постпандемичните политики върху „справяне с бедността и неравенството, за да се осигури социален мир и устойчив растеж“.