Шефът на Shell за намаления дивидент

Бен фан Бьорден, главен изпълнителен директор на Royal Dutch Shell Plc

22:09 | 30 април 2020
Обновен: 19:05 | 5 юни 2020

В основни линии сме изправени пред два проблема.

Единият е лошата макроикономическа среда, която продължава да се влошава.

А другият проблем, който вероятно е и по-големият е, че преживяваме криза породена от несигурността – несигурност относно търсенето, относно цените, може би дори несигурност относно жизнеността на някои наши активи предвид логистичните трудности, които срещаме.

Предприехме някои навременни и сериозни контрамерки, за да защитим финансовата устойчивост на компанията. Знаете, че отдавна сме предприели снижаване на капиталовите разходи, на оперативните разходи на стойност 8-9 милиарда долара за 12 месеца.

Но честно казано, тези контрамерки са недостатъчни, за да се справим с безпрецедентната несигурност.

Съветът на директорите реши, че е разумно да снижим и дивидентите. Рано тази сутрин решихме да определим занапред дивидентите на 16 цента, което все още е добър дивидент и дивидент, който можем да си позволим.