Даниел Дончев за прецедентите, когато инверсията на доходността на ДЦК в САЩ не са довели до рецесия

09:47 | 16 август 2019

Даниел Дончев, главен инвестиционен директор и член на Борда на директорите на „Експат Асет Мениджмънт", „Бизнес старт“, 16.08.2019 г.