АЛДИМИРОВ и КАВРЪКОВ: Колко тежат мерките срещу изпирането на пари

13:13 | 6 юни 2019

Иван Кавръков, управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и д-р Николай Алдимиров, управляващ съдружник в "Алсас" ЕООД и председател на УС на БАРСПИП, в Бизнес старт, 06.06.2019