Законът за извънредното положение има обратно действие

Николай Кискинов, управляващ съдружник в дружество „Владимиров Кискинов", В развитие, 25.03.2020

15:52 | 25 март 2020
Николай Кискинов, управляващ съдружник в дружество „Владимиров Кискинов". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Николай Кискинов, управляващ съдружник в дружество „Владимиров Кискинов". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

На Закона за мерки в извънредна ситуация му бе придадено до голяма степен обратно действие от момента на въвеждане на извънредното положение у нас заради борбата с коронавируса. Така се създава правна сигурност в тази несигурна ситуация, обясни Николай Кискинов, управляващ съдружник в дружество „Владимиров Кискинов", в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.

"Новият закон предвижда, че в момента неизпълнението на задължение, представляващо парично плащане, не води до последиците като настъпване на предсрочна изискуемост и начисляване на лихви или неустойки", посочи Кискинов.

"Това е както подкрепящо икономическите участници, така и рисково за лицата, които очакват плащане от своите търговски партньори. С оглед сигурността на стопанските участници очаквам, че бъдещи сделки ще се сключват единствено и само с авансови плащания. Законът установява, че определени срокове спират да текат - давностните срокове, сроковете по съдебните производства и тези на административните производства - с изключение на административно наказателните", уточни гостът.

"Срокът на защитните мерки е за не повече от три месеца в периода на извънредно положение. Размерът на помощта е до 60% от размера на осигурителния доход на служителя за януари 2020 г. Помощта ще бъде изплащана през НОИ. Тя ще се ползва само от предприятия, които се считат за най-пострадали", изтъкна Кискинов.

По темата за цените на Българската независима енергийна борса Николай Кискинов отбеляза, че следваме тренда по сриването на цените на електроенергия, изтъквайки, че нашата борса започва много добре да се интегрира спрямо регионалните нива. "Цената на пиковата енергия преобладава на нива под 60 лв., а стойността на базовата енергия започва да се доближава до тази на пиковата, което не е често срещано. Цената в рамките на деня е по-висока, отколкото на пазара ден напред, а това говори за пазар, който работи с търговия на излишък на енергия", допълни той.

Целия разговор чуйте във видеото.