ЕК с нови насоки за продължаване въздушния превоз на товари

Всички ограничения, които не са съвместими с правото на Съюза, трябва да бъдат отменени

18:00 | 26 март 2020
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Европейската комисия (ЕК) приканва държавите-членки на Европейския съюз да направят оперативни и организационни промени, за да се улесни въздушният превоз на товари по време на свързаната с COVID-19 криза и да се ограничат нарастващите разходи за въздушен превоз на товари. С новите насоки се цели да се поддържат основните транспортни потоци, включително за медицински консумативи и персонал.

Мерките включват покана към държавите-членки да предоставят временни права за допълнителни операции по превоз на товари от държави извън ЕС, ако обикновено се прилагат ограничения, дори този превоз на товари да се извършва с пътнически самолети. Към държавите членки се отправя препоръка временно да премахнат ограниченията за нощни операции и/или ограниченията по отношение на слотовете на летищата за основните операции по въздушен превоз на товари и да улеснят използването на пътнически самолети за превоз само на товари. Екипажите на самолетите трябва да бъдат освободени от ограниченията за пътуване, ако те не показват симптоми.

Важно е отворените летища да имат достатъчен капацитет за обработка на въздушни товари и да въведат специални мерки за транспортен персонал, участващ в превоз на товари, уточнява ЕК.

Тези извънредни мерки ще се прилагат временно само в периода на свързаната с COVID-19 криза.

Всички ограничения, които не са съвместими с правото на Съюза, трябва да бъдат отменени. Комисията също така призовава всички трети държави да се въздържат от ненужни ограничения по отношение на въздушния превоз на товари, поспециално от тези, които са несъвместими със съществуващите споразумения. Това отразява общия интерес от запазване на непрекъснатостта на веригата за доставки на основни стоки, включително на високо специализирани, спешни и критични продукти, като например медицински консумативи.