БНБ дава 5 дни на търговските банки за правилата за облекчаване на кредитите*

Новите правила ще са ефективен инструмент при краткосрочни ликвидни затруднения на клиентите на банките

13:14 | 3 април 2020
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Българска народна банка дава срок от пет работни дни на търговските банки да предложат за утвърждаване единен проект на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19, съобщават от финансовата институция. 

На 3 април 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните в Европейския банков орган (ЕБО) Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02), за което уведомихме ЕБО, посочват от БНБ. Насоките са публикувани на интернет страницата на ЕБО.

Мораториумите върху плащания по банкови кредити могат да бъдат ефективен инструмент при краткосрочни ликвидни затруднения на клиентите на банките.

Много фирми и граждани биха изпитали такива затруднения, ако работата им бъде ограничена или преустановена в резултат от мерките срещу COVID-19. Това от своя страна може да се отрази неблагоприятно и върху кредитните институции, доколкото при съществуващата регулаторна рамка отложените или прекратени плащания по отпуснати кредити водят до допълнителни разходи и капиталови изисквания в банките, пише още в съобщението на БНБ.

Ето защо насоките на ЕБО въвеждат временен принцип, че мораториумите върху плащания по банкови кредити не водят до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение при условие, че мерките са основани на национално законодателство и са договорени и прилагани на ниво банков сектор.

Изготвените от банките правила, след одобрението им от БНБ, ще предоставят за периода на тяхното действие гъвкавост на банките да предлагат на техните клиенти облекчения по плащания по банкови кредити.

Детайли за облекченията за граждани и фирми ще бъдат оповестени с публикуването на правилата за частния мораториум.

Междувременно Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) вече поиска мораториум върху главници по заеми с продължителност 9 месеца за всички длъжници, чийто бизнес е засегнат от блокирането на стопанския живот и запазване на всички договорени условия по кредитите – лихви, такси, срокове и други – непроменени за срока на отсрочване на кредитите. 

Малко след публикуването на съобщението на БНБ от Асоциацията на банките в България заявиха, че след получаването на писмо от БНБ по описаните въпроси в АББ, са подготвени и работят да отговорят на него в максимално кратък срок.

*Информацията е допълнена към 13:44 часа