Инвестбанк дава гратисен период по главница на кредити до 12 месеца

Ще могат да поискат отлагане на вноските по кредитите чрез обаждане или по електронен път

13:10 | 27 март 2020
Обновен: 00:45 | 4 юни 2020
Снимка: Pixabay

„Инвестбанк“ АД прилага облекчена процедура за разглеждане предоговарянето на кредитни продукти за физически и юридически лица заради извънредното положение в страната, вследствие на COVID-19, съобщават от финансовата институция.

Според тази процедура физическите лица с кредити в банката могат да предоговорят условията по ипотечни и потребителски кредити, кредит овърдрафт, включително овърдрафт по кредитна карта, като ползват гратисен период по главница за срок до 12 месеца, съобщават от банката. 

За юридически лица, осъществяващи дейност в силно засегнатите сектори, определени от правителството, „Инвестбанк“ АД предоставя до 12-месечно облекчение по всички видове плащания на главница. Срокът може да надхвърли 12 месеца в случаи, когато бизнесът е със сезонен характер и/или възстановяването му изисква по-дълъг срок за нормализиране на паричните потоци.

Кредитополучателите ще могат да поискат отлагане на вноските по кредитите чрез обаждане по телефон към своя кредитен консултант и изпращане на искане по електронен път.