Как се променя пазарът на продукти на лукса

06:57 | 19 октомври 2021
Преводач: Вера Рашева

За да разберем как луксозните модни брандове се адаптират, първо трябва да разберем как се променя базата от клиенти на луксозни стоки.

Кой стимулира харченето на пари за луксозни стоки? Китайците — с техните 130 милиарда долара на година.

Това възлиза на повече от 35% от общото количество на разходите в световен мащаб.

Кои са тези, които ще вземат решения в бъдеще? В глобален демографски аспект това са тези, които са на възраст под 25 години и са познати като „поколението Z“. По света и в реалния живот, и несъмнено в TikTok, поколението Z е хиперсвързанo, с нишово влияние и социално информирано.

Ако припокриете тези две групи (китайците и поколението Z), ще получите това, което Китай нарича „поколения след 1995 г. и след 2000 г.“

За луксозните марки това е ценна диаграма на Вен.

Продажбите на луксозни стоки в Китай нараснаха с 45% през 2020 г., като лицата на възраст под 25 години са похарчили пет пъти повече пари от своите връстници в САЩ.

Когато вземете предвид влиянието, което оказват върху семейните разходи, тази цифра нараства още повече.

40% от младите, несемейни китайци, живеещи в т.нар. „градове от първо ниво“, наричат себе си „кланът на лунната светлина“, понеже имат склонност да харчат цялата си месечна заплата за един лунен цикъл.

Обаче с ограничаването на международните пътувания  достигането до китайците на тяхна територия е от първостепенно значение. Първокласните брандове съгласуват цените си глобално и се стараят максимално да предизвикат ангажираност.

Сега конкуренцията идва от местни търговски марки.

След три десетилетия на стремеж към европейски брандове, повече от една четвърт казват, че предпочитат „Направено в Китай“ пред „Направено във Франция“.

За да спечелят сърцата и портфейлите на поколението Z, кандидатите излагат стойността си на показ.