Космическите стартове подготвят утрешната индустрия

Джанет Каванди, вицепрезидент на Sierra Space

16:30 | 20 септември 2021
Преводач: Кирил Петков

Голяма част от изследванията на космоса имат приложения на Земята.

Например вирусите и ракът се развиват по различен начин при микрогравитация, отколкото на Земята.

Може да пораснат повече.

Можем да ги изследваме по-обстойно и да разработим медикаменти срещу тях.

Можем да се научим да принтираме човешки органи в космоса.

В момента трябва да чакаме някой да почине, преди да разполагаме с органи за транспланти.

Но можем да принтираме органите в космоса, да ги върнем на Земята и да ги присадим.

В космоса има потенциал.

Използваме днешните изследвания за да създадем бизнеса на утрешния ден.