Какво усещат астронавтите след завръщането си

Джанет Каванди, вицепрезидент на Sierra Space

16:30 | 20 септември 2021
Преводач: Кирил Петков

Излизали сте в космоса редица пъти. Прекарали сте 33 дни в орбита. Какви са последиците от подобно пътуване за тялото ви? Какво ще усетят астронавтите след завръщането си?

Кратките мисии не са особено трудни.

Микрогравитацията има някои краткосрочни ефекти.

Течностите в долната половина на тялото ви и краката ви се разпределят из тялото ви и усещате натиск в главата си и зад очите си.

През следващите няколко дни ще загубите тези течности и ще се чувствате нормално.

Също така в началото може да усетите така наречената космическа болест, която наподобява морската болест и може да трае един-два дни.

Затова подкрепям по-дългите престои в космоса, защото когато се приспособите към микрогравитацита, започвате да се наслаждавате.

Когато се върнете, тялото ви отново трябва да се приспособи.

Течностите трябва да се върнат в главата ви, за да не припаднете и да не ви е лошо.

За тях процесът е различен.

Ще се приземяват с парашут, така че усещат шока, когато се приводнят и докато чакат кораба, който идва да ги прибере.

Процесът се различава от този, на който съм свикнала, когато се прибирах със совалката.