Събитията около GameStop показват отдръпване от централизацията

Райън Смит, директор на Qualtrics

23:00 | 2 февруари 2021
Автор: Силвия Грозева

Robinhood и подобните платформи създадоха преживяване, което даде много повече огнева мощ на инвеститорите на дребно и индивидуалните трейдъри да търгуват.

Едва ли е по-различно от Uber или DoorDash.

Всяка индустрия трябва да се адаптира към тези явления, които следи.

Видяхме го в хотелиерската индустрия и при доставките на храна и в много други.

Просто явно нещата сега се движат в тази посока.

Не мога да кажа защо е толкова тревожно, да не би да не сме знаели, че идват такива неща?

Може би някои тактики са под въпрос.

Но по целия свят има предприемачи, които се опитват да смутят преживяването на компаниите в този сегмент, а фирмите не одобряват. И ето на.