Учените предупреждават за бързо изчезващи видове

17:00 | 21 януари 2021
Автор: Силвия Грозева

Животните в цял свят измират и то с тревожна скорост.

Доклад на „Световния фонд за природата“ и Лондонското зоологическо дружество разкри, че популациите на бозайниците, птиците, земноводните, влечугите и рибите са намалели с 68%  за последните 50 години.

В  Централна Америка  и Карибския басейн темпът е още по-тежък – спад от  94% за същия период. А размерът на наблюдаваните диви популации във и близо до сладководни басейни в света е спаднал с 84%. Продължаващата човешка експлоатация на планетата може да доведе до колапс в системи и ресурси, благодарение на които човешката цивилизация е оцеляла досега. Прекомерният риболов и лов, изчезването на видове, замърсяването, загубата на хабитати и климатичните промени са главните причини за този срив в животинските популации.

Докладът цитира данни  за 4392 различни вида гръбначни животни и заключава, че доказателствата за унищожителната човешка намеса в биоразнообразието са  безспорни. С помощта на мощен компютърен модел за симулиране на политики, които биха спрели спиралата на загуба на биоразнообразие, учените разиграват различни сценарии за забавяне на тенденцията.

Подобни мерки биха включвали по-мащабно опазване на природата, ръст в селскостопанските добиви, но и ограничаване разхищението на храна и намаление на глобалната консумацията на месо наполовина.

С промяната на хранителните навици на света и начините на производство на храна нациите биха могли да спрат тази трагична загуба на живот  почти наполовина.