Застрашените птицечовки в Австралия

Д-р Джилад Бино, учен от Университета „Ню Саут Уелс“, Сидни

10:00 | 25 ноември 2020
Обновен: 12:42 | 25 ноември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Има множество застрашаващи процеси след заселването на Австралия от европейците, които влияят на птицечовките.

Първо търговията с кожи в началото на 20 век.

Кожите на птицечовки се търгуваха на пазарите за кожи.

След това мащабното горско прочистване на площи, при което бяха унищожени важни хабитати.

Особено на крайречните зони, тези дървета по брега на реките са наистина важни за опазването на добрите хабитати.

Австралия има висок речно-поточен диапазон, тоест в Австралия няма много вода.

Това води до мащабни проучвания и строежи на язовири, което влияе на естествения воден режим на реките.

Това също се отразява и на дебита на реките и доведе до пресъхването на реки, особено при суша, която е често явление тук.

За съжаление Австралия няма особено добри постижения в защитата на околната среда.

Страната има най-лоши показатели в света като темп на изчезване на видовете и един от най-високите нива на прочистване на площи в момента.

Всичко това се отразява на птицечовката.

Не  твърдим, че е на ръба на изчезването или нещо подобно.

Тези бозайници са уязвими към факторите, предизвикани от нас върху околната среда, особено от управлението на реките и речните екосистеми.

Птицечовките са икона за австралийската природа.

Те са уникални животни в еволюционно отношение.

Заедно с ехидната са единствените бозайници, които снасят яйца.

Еволюцията им има дълбоки корени, с генезис отпреди милиони години.

Те въплъщават австралийската природа с уникалните й характеристики.

Те просто са удивителни животни.

Трябва да проявим  отговорност към опазването на реките и да защитим невероятните създания, които ги обитават.