Очакванията на Natixis Investment Managers за златото

Ести Дуек, директор макростратегии в Natixis Investment Managers

11:57 | 17 август 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Не смятам, че златото е единствената дефанзивна позиция. Ние разполагаме от месеци насам със злато в портфейла си и ще го задържим докато доходността по облигациите и реалните сделки се запазят ниски. Видяхме дъно при доходността и според мен, това предизвика движението при златото.

Все още нямаме значителна загуба на приходи или поне такава, каквато обичайно наблюдаваме. Все още има въпроси дали става дума за отслабване на инфлацията или за завръщането на инфлацията.

Запазването на позициите по златото поне в средносрочен план ми изглежда разумно. Не смятам, че това трябва да е най-голямата позиция.

Когато разговаряме с клиентите си за победителите и губещите в настоящата криза, много от тях посочват бизнесите с работа от дома, технологиите и други подобни, които според тях остават водещи.

Така че не е учудващо, че някои по-скоро дефанзивни позиции остават във фокуса на инвеститорите.