Bank of England си запазва правото да прибегне към отрицателни лихви

Андрю Бейли, управител на Bank of England

17:18 | 7 август 2020
Обновен: 12:12 | 8 август 2020
Автор: Петя Кушева

Следим нещата много отблизо. Не сме медицински експерти, затова следим всичко внимателно. Какво бих казал? Вложихме в прогнозата си две неща: първо, в прогнозиране на рисковете заложихме много голям спад. Второ, имаме най-големият марж на несигурност в прогнозата си, което мисля вероятно не е изненадващо за момента,  в който сме. И очевидно комбинацията от тези две неща обхваща един широк спектър от сценарии, коитото може да се случат.

Конкретно, искам да кажа, че нашата прогноза позволява доста локализирани огнища, локализирани мерки. Мисля, че това е полезно. Не сме предвиждали какъвто и да е медицински пробив. Виждаме постепенно намаляване на несигурността, но без конкретни събития, тъй като не сме експерти в това.