Coca-Cola след пандемията, част 2

Джеймс Куинси, директор на Coca-Cola

11:58 | 24 юли 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Имаме ясна стратегия: ние сме в бизнеса с напитки. И знаем как да правим тези неща. Това ще бъде центърът на усилията и възможностите за нас още дълго време напред.

Казваме, че знаем много неща, но накрая имаме велик бранд и дистрибуционна система в безалкохолните напитки и това е най-вероятното място за нас.

Насочили сме си вниманието най-вече в краткосрочен план. Трябва да видим накъде е тръгнал светът. Трябва да използваме отворените канали.

Имаме непропорционално висок дял в каналите извън дома. Така че решихме – които канали са отворени, там да спечелим пазарен дял днес и по време на кризата.

Така че като свърши да сме по-силни в тях. Каналите извън дома, които се развиват по-добре за нас ще ни донесат по-силна позиция след това.

Така че печелим пазарен дял в каналите за потребление у дома във второто тримесечие. Това ще бъде фокусът на вниманието ни за следващите няколко тримесечия. И след това ще спечелим от отварянето.

Ще ни помогнат различните типове клиенти по света – голямата категория на потребление извън дома. И ние ще им помогнем да отворят отново възможно най-ефективно. И ще поставим The Coca-Cola Company в най-добра позиция за ръст в бъдеще.

Накрая ще има нова реалност.

Няма да е съвсем същата, както преди.

Но много от старите неща ще се върнат.

В края на краищата ние сме социални животни. И при затварянето бяхме принудени да си стоим у дома.

В края на краищата ние искаме да излизаме и да ходим на различни места, да се срещаме и да обменяме опит, да правим различни неща.

Така че тези канали ще се върнат.

Да, може да има продължително високо ниво на развитие на е-търговия и определено продължителен силен период на дигитализация на пазаруването.

Някои от промени в категориите ще се проявят след кризата. Защото мнозина от нас бяха принудени да стоят вкъщи затворени, много хора закусваха сутрин и това създаде голяма промяна в категориите. Повече мляко например.

Това го виждаме по нашия бизнес.

С времето при тези неща ще се върне известна степен на нормалност.

Много повече дигитализация в бъдеще, но връщане на потреблението извън дома.