Местер от Фед за лихвите, баланса, етичните правила

Лорета Местер, председател на Фед-Кливланд

15:52 | 12 януари 2022
Преводач: Мария Попова

Знаете какво става – Deutsche Bank, Citi, JP Morgan, Goldman – всички призовават за повишаване на лихвите през март. Някои ваши колеги са съгласни. Какви препятствия, ако въобще има такива, стоят пред ранното повишение?

Обстоятелствата подкрепят такова решение – инфлацията е висока и вече изглежда, че е по-трайна. В началото на пандемията, в началото миналата година повишаването на цените беше свързано с отварянето на икономиката и снабдителните вериги. Днес, повишението на цените е навсякъде.

Икономиката през март вероятно ще е като в настоящия момент, прогнозата е сходна.

Разбира се, винаги има неизвестни, но тя е вярна, аз бих подкрепила увеличение на лихвите по федералните фондове на това заседание.

Ще намалим и някои от извънредните улеснения, от които се нуждаехме в началото на пандемията. Но искам да посоча, че когато и да приемем това първо повишение на лихвите, то по същността си не е затягане на политиката.

Улесненията все още ще са много големи. Според мен, налице са силни доводи да започнем със свиването на тези улеснения.

Това повдига въпроса задаван от инвеститорите – колко ще е свиването, колко бързо и къде му е края. Бил Дъдли казва, че ще са нужни четири или пет повишения на лихвите тази година. Вие имате агресивна позиция по инфлацията, докъде според вас трябва да стигнете?

На срещата през декември изчисленията ми сочеха три повишения за тази година и още няколко включени в траекторията за следващата година.

Но трябва да посоча, че следва да анализираме представянето на икономиката във времето преди са можем да кажем със сигурност колко повишения на лихвите ще бъдат нужни.

Все още има несигурност около прогнозата, несигурност около развитието на пандемията. С появата на всеки нов вариант видяхме, че икономиката успява да се справи.

Но в настоящия момент трябва да се каже, че вероятно се нуждаем от рекалибриране на позициите в политиката ни, защото инфлацията е доста на нивото, от което се нуждаехме, трудовият пазар е затегнат според критериите нашата рамка.

Дали искам да видя известно покачване на участието на трудовия пазар след излизане от пандемията? Разбира се, но не можем да пренебрегнем краткосрочното или средносрочно затягане на трудовия пазар.

Мисля, че сме в добра позиция за промяна в политиката и трябва да видим как това ще повлияе на икономиката в бъдеще и останалите фактори за икономически растеж и ситуацията със заетостта.