Новата визия за достъпни жилища във Виена, част 4

Мария Василаку, бивш зам.-кмет на Виена

17:00 | 7 декември 2021
Преводач: Кирил Петков

Би било хвърляне на пари на вятъра да навлезем в сферата на субсидирани жилища и да ги построим разпръснати.

Разбира се, че трябва да се строи с висока гъстота, защото така много повече апартаменти ще са от полза на много повече семейства.

Но гъсто строителство ще има ефект само, ако сградите са висококачествени.

Става дума за високо качество на архитектурата, за високо ниво на достъп до обществен транспорт и за големи зелени зони.

Създаваме големи достъпни паркове и концентрираме строителството по границите на тези паркове.

Според арх. Майкъл Елиасън няма особено много високи сгради, но има голяма гъстота на сградите. "В центъра сградите са 5-8 етажа и всичко се продължава с километри във всяка посока".

"

Виена провежда така нареченото леко обновяване.

В определени квартали ще се развие по-видима гентрификация - качване на цените в резултат на по-висока покупателна способност на жителите.

Общинските жилища там се обновяват, за да се поддържа качеството на жилищата на пазарно ниво.

Развиват се удобства, така че училищата да не се бъдат претъпкани.

Ще добавят един-два етажа към сградата, които да са на пазарни цени или ще представляват социални жилища.

Това позволява на повече хора да работят в квартала и субсидира енергийните и разходите по реновиране на сградите.

Фасадата на сградата се обновява, добавя се вентилация, за да се гарантира удобство и да няма мухъл.

Градът активно се грижи сградите му да са удобни, използваеми и устойчиви на климата", казва Елиасън.