Външният натиск и застаряващото население застрашават растежа на Китай

Технологиите са в основата на справянето с намаляването и застаряването на населението

13:08 | 25 март 2023
Автор: Bloomberg News
снимка: Bloomberg LP
снимка: Bloomberg LP

Външният натиск и застаряващото население на Китай са двете основни икономически пречки пред страната в средносрочен и дългосрочен план, смята високопоставен политик от континенталната част на страната.

Китай трябва да отговори на "съвместното потискане от страна на външния свят", като превърне несгодите в мотивация, заяви Хан Уенсю, изпълнителен заместник-директор на Главното управление на Централната комисия по финансови и икономически въпроси. Това може да стане чрез пробив в технологиите и иновациите, каза той на Китайския форум за развитие в Пекин в събота.

Хан даде за пример процъфтяващите сектори на възобновяемата енергия и електрическите превозни средства в Китай, инициирани в отговор на глобалните климатични промени и целите за въглеродна неутралност.

"Новият външен натиск ще ни принуди да се адаптираме към промените", каза Хан. "Китай ще ускори стремежа към висококачествена научна и технологична самостоятелност и независимост, като същевременно разширява международното сътрудничество в областта на иновациите".

Според Хан технологиите са в основата и на справянето с намаляването и застаряването на населението. Решенията включват по-добро образование на работниците, за да се гарантира, че обучението съответства на нуждите от модернизиране на неговите индустрии. Китай също така ще търси допълнителен стимул за растеж чрез иновации, реформи и отваряне. 

По-голямата зависимост от технологиите и иновациите става все по-належаща, тъй като новите сектори на растеж все още не могат да компенсират празнината, оставена от спадащата индустрия на недвижимите имоти.

Някои чуждестранни институции очакват, че растежът на Китай през 2024 г. ще бъде по-нисък от този през 2023 г., според Ли Ян, председател на Националния институт за финансиране и развитие и бивш съветник в Китайската народна банка. 

"Това е тясно свързано с факта, че след тригодишни смущения заради Covid все още не сме намерили добър нов двигател на растежа, който да замени експанзията в сектора на недвижимите имоти през последните две десетилетия,а и силният износ се сблъсква с пречки", каза Ли в рамките на форума.

По-рано Китай разгърна стратегия за "двойно обръщение" под ръководството на президента Си Дзинпин, с акцент върху усвояването на вътрешните пазари и намалена зависимост от глобалната верига за доставки на фона на геополитическата несигурност и технологичните ограничения в САЩ.

Китай твърди, че е отворен за бизнес и подчертава значението на това чуждестранните фирми да играят важна роля в развитието му.

"Китай приветства компании от всички страни да дойдат и да инвестират и очаква чуждестранните фирми да имат дългосрочна перспектива и да се развиват широко на пазара", каза Хан.