Търпанов: 12-месечните ДЦК може да видят отрицателна доходност

През 2016 ще заработи базирана на Bloomberg платформа за търговия на ценни книжа, каза старши дилърът търговия с лихвени инструменти в Societe Generale Експресбанк

16:40 | 30 декември 2015
Автор: Кирил Петков
Мартин Търпанов. снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Мартин Търпанов. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

През лятото ще заработи платформа за търговия на ценни книжа, базирана на Bloomberg, под егидата на министерството на финансите. На нея ще участват всички първични дилъри и банки, които отговарят на условията, които ще се определят. Това е стъпка напред за повишаване на ликвидността, прозрачността и ефективността на пазара. Това каза Мартин Търпанов, старши дилър търговия с лихвени инструменти в Societe Generale Експресбанк в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Докато 2014 се характеризираше с политическа нестабилност и банкови сътресения, през 2015 нямахме тези проблеми. Основните фактори, които влияеха на нашия пазар бяха външни. На първо място с ЕЦБ, нейната агресивна политика и програма за изкупуване на активи. Това понижи доходностите по всички държавни облигации от Еврозоната. Това директно се пренесе и върху българския дълг. Имаше и някои събития, които бяха доста инфарктни, като преговорите с Гърция и кризата в Китай. Но в края на годината завършихме изключително стабилно и въпреки актуализацията на бюджета завършихме изключително позитивно годината. Доходността достигна исторически най-ниските си нива.

През 2016 основните фактори, които според експерта ще бъдат определящи за пазара са решението на БНБ за отрицателната доходност на свръхрезервите на търговските банки в централната банка и изключително ниските нива на кредитиране.

„Последните калкулации показват, че става въпрос за малко над 7 млрд. лв. Това е огромен ресурс. Очаква се процентът да бъде 0,30“.

„Това ще бъдат факторите, които ще ни накарат да се насочим към сигурния пристан на ДЦК“.

Търпанов каза, че банките са насочили своя интерес предимно към по-краткосрочните ценни книжа. Той прогнозира, че в период до една година е вероятно „дори да видим сделки на отрицателна доходност“.

„При дългосрочните ДЦК има влияние на повече фактори, но е твърде вероятно да видим доходност под 2%“.

Дилърът отбеляза също и, че „за пръв път от доста години в емисионната политика за 2016, която беше публикувана в последните дни на тази година, нямаше заложена конкретна цифра на това, какъв ще е размера на очаквания вътрешен дълг“. Той обаче каза, че „можем да направим една проста сметка от наличните данни, които имаме до сега“:

„В бюджета за 2016 е заложена емисия на дълг до 5,3 млрд. лв., от който до 3,9 млрд. лв. на външни пазари. Тук има едно условие в бюджета, че този размер на дълга може да бъде емитиран, ако се наложи да се оказва подкрепа на някоя финансова институция. Тоест заложен е буфер. Нашите очаквания са, че на вътрешен пазар ще бъдат емитирани номинали, които са сравнително близки до тези от тази година – между 1 млрд. и 1,4 млрд. лева, в зависимост от това как се движи бюджета и какви ще са нуждите на фиска“.

Чуйте още: