Светът е бизнес

Всеки делник от 20:30 часа
Водещ: Ивайло Лаков

Геотермалната енергия вече не е екзотика и в България

Антон Иванов, зам. председател на Български енергиен и минен форум, в "Светът е бизнес", 10.05.2023

21:12 | 10 май 2023
Обновен: 09:27 | 11 май 2023
Автор: Галина Маринова

Използването на геотермалната енергия за отопление вече не е екзотика и в България, като използването ѝ не се ограничава само до оползотворяване на енергия от топлите минерални извори. Геотермалните инсталации за възобновяема енергия в момента са доста по-скъпи от тези за слънчева енергия, но биха могли да станат достъпни с европейско финансиране, както е започнала и употребата на соларни панели в миналото. Това каза Антон Иванов, зам. председател на Български енергиен и минен форум, в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Ивайло Лаков. "Инвестицията е съществено по-висока. Тя надвишава поне пет пъти вложението за разполагане на панели за генериране на топла вода на покрива, но разликата е, че на геотермалната енергия може да се разчита и през зимата на сто процента".

Гостът коментира предстоящия форум, посветен на бъдещето на оползотворяването на геотермалната енергия, който ще се проведе в София. По думите му Софийска община също проявява интерес към темите на форума, защото има идеи при топлоснабдяването на столицата да бъде включено и използването на геотермална енергия. "В Софийско поле има 32 минерални извора, а когато се говори за геотермия, ние естествено си мислим за минералните извори, защото те са естествено топли", но използването на водата е само "една малка част от възможните технологии за оползотворяване на този ресурс".  

"В България наистина имаме много геотермални източници, тоест извори, в които има минерална вода, но при ползването ѝе даден приоритет основно за балнеолечебни, здравни нужди. Ползването ѝ за енергийни нужди е много затруднено, въпреки че само се отнема топлинния потенциал и водата се връща обратно във водния хоризонт, от който се черпи. Може да се ползва, само след като премине през употреба за балнеолечение, което на практика унищожава икономическата полза". 

Това е възобновяем източник, но инвестицията в него е доста висока, подчерта Иванов. "Затова пък неговото използване е дългогодишно - 30 години. Изплаща се, но в по-дълъг период - 15-20 години. За това инвеститорите губят интерес да влагат пари в този тип източници. Но сега, с европейските програми и акцентът, който беше изведен върху геотермалните енергийни източници, се появяват нови възможности".

"Хубавото на този източник е, че той работи 8700 часа годишно, тоест - може непрекъснато да предоставя топлинна енергия, а когато се използват по-сложни технологии, по-дълбоки, може да се доставя и електрическа енергия и то непрекъснато, за разлика от слънцето и вятъра, които понякога са налични, а понякога - не. Тоест, имаме постоянен и прогнозируем източник на енергия". 

Тази технология е подходяща основно за отоплителни нужди на домакинства, хотели, жилищни сгради, като може да се прилага, както в малки, така и в големи обекти. "Тук не става дума за строеж около геотермален извор, а за оползотворяване на топлината, която естествено се съхранява в земната повърхност и я има непрекъснато. Не е нужно да има горещ минерален извор. Достатъчно е да сме в зона, в която няма замръзване. Тоест, температурите са положителни. Това е достатъчно за термопомпения агрегат - да извлече топлинна енергия и да я предаде във форма, подходяща за отопление на едно домакинство". 

Използването на технологиите за оползотворяването на соларната и вятърна енергия, които сега се използват масово, също започна с подпомагане от европейски и държавни програми, за да падне цената, коментира Иванов. "Очаквам това да се случи през идните 5 години". 

На въпроса докъде вижда потенциала на геотермията в енергийния микс гостът каза: "Ние не трябва да залагаме на един или два източника на енергия, а трябва да търсим максимално разнообразие, за да балансираме различните геотермални потоци. Геотермията трябва да се разглежда като хубав, надежден източник на топлинна енергия, който задоволява нуждите от отопление. Пазарът за този тип източник е от порядъка на 15% от общото потребление на енергия".  

Защо общините в България проявяват особен интерес към изграждането на геотермални енергийни източници? 

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Светът е бизнес" може да гледате тук.