В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

Големите потребители на пластмаса си поставят неизпълними цели за рециклиране

Цветанка Тодорова, председател на УС на Браншова асоциация Полимери (БАП), "В развитие", 16.11.2022 г.

17:00 | 16 ноември 2022
Обновен: 17:57 | 16 ноември 2022
Автор: Даниел Николов

Единствено натиск от клиентите и законови норми могат да мотивират производителите на пластмасови опаковки да използват рециклиран материал в продуктите си. Няма как светът да разчита единствено на рециклирани материали, а проблемът не трябва да се прехвърля само на производителите, като в процеса трябва да се ангажират всички участници - потребители, бизнес, правителства, общини. Големите компании не могат да изпълнят обещанията си за рециклирани пластмасови опаковки, защото си поставят неизпълними цели, които са маркетингови похвати, които не са съобразени с реалната обстановка и техните възможности. Това коментира Цветанка Тодорова, председател на УС на Браншова асоциация Полимери (БАП), в ефира на предаването "В развитие" с водеща Вероника Денизова.

"Компаниите се стремят да увеличат продажбите си, което реално е отражение на по-високия процент на използвани опаковки... Тези цели (за рецилиране) са силно завишени, прекалено амбициозни и практически неизпълними в заявените срокове за постигане на този доброволен ангажимент."

Българските производители едва ли ще успеят да постигнат целите за използван рециклиран материал в поставените им срокове и вероятно те ще бъдат отложени. България разчита изключително на внос на полимерни суровини от Европа и Азия.

Целите на ЕС са до 2030 г. всички пластмасови опаковки да са годни за многократна употреба, но фокусът върху самото замърсяване е погрешен и усилията трябва да се насочат към повишаване на ефективността на системите за събиране на отпадъците и повече усилия от потребителите, смята Тодорова.

"Ако фокусът се насочи към това да се събират тези отпадъци, за да се рециклират и преработват, а не към тяхното събиране, след като вече са били употребени, цифрите биха били съвсем различни. Ако се събират при първоизточника - домакинства и индустриални субекти - и целият поток се насочи към рециклиране, тогава можем да говорим за реално изпълнение на заложените цели."

Голяма част от отпадъците не се третират правилно - средният процент на отпадъци в Европа, които попадат на сметища, е 25%, като за България цифрата е 64% - и на компании дори се налага да внасят качествен отпадък за рециклиране, каза Тодорова.

Лесно и механично се рециклират пластмасови отпадъци, които са направени от един материал, а за всички останали процесите стават по-сложни. В момента много компании разработват и залагат на химично рециклиране, а в ЕС се подготвя и законодателство по темата.

Повишаването на цените на енергоносителите, проблемите във веригите на доставки и намаляването на някои производства на полимери в Европа са довели до ръст на цените на пластмасата, каза Тодорова.

"Цената на рециклираните материали реално е поне 20% по-висока от цената на първичните материали. Причината са ограниченото количество събран отпадък, годен за рециклиране, и повишените разходи за самия процес на рециклиране."

Как се развива трафикът на отпадъци и колко пъти може да се рециклира една пластмасова опаковка може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването "В развитие" може да намерите тук.