В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Рисковете, свързани с растящия дял на зомби компаниите

Ивелина Петрова, В развитие, 09.08.2017

Поддържането на разхлабена парична политика от централните банки е съпроводено с редица косвени негативни ефекти, които рано или късно намират отражение в икономиката.

Една от сериозните заплахи, за която предупреждават и от Банката за международни разплащания, е свързана с увеличението на на броя на т.нар. зомби компании.

От началото на икономическото възстановяване делът на зомби компаниите в Европа се е увеличил от 7,5% до 10,5%, сочат данни на Банката за международни разплащания. Оценки на Bank of America показват, че близо 9% от компаниите, включени в индекса Euro Stoxx 600, могат да бъдат категоризирани като "зомби" предприятия.

Графика: Европейски компании, категоризирани като "зомби" предприятия. % от пазарната капитализация на Euro Stoxx 600. Източник: BofA Merrill Lynch Global Research

Последни новини
Още от В развитие