СУ започна магистърска програма за спътникови и безжични комуникации

Д-р Николай Нешев, бизнес консултант и хоноруван преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", Бизнес старт, 27.11.2019

Последни новини
Още от В 2 минути