Целта на Фонда за инвестиции в изкуството е да даде достъп на масовия инвеститор

Никола Янков, управляващ партньор и председател на Съвета на директорите на Expat capital, В развитие, 07.11.2019

Последни новини
Още от В 2 минути