Пробивът в системата на НАП - проява на недостатъчен професионализъм

Проф. д-р Румен Трифонов, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии", VUZF Lab, „В развитие“, 24.07.2019 г.

 

Последни новини
Още от В 2 минути