Промишлените предприятия у нас свиват инвестициите с над 20% през 2020 г.

Плановете на частния сектор предвиждат намаление на инвестиционните програми с 25.3% спрямо 2019 г.

Снимка: Akos Stiller/Bloomberg Снимка: Akos Stiller/Bloomberg

Промишлените предприятия планират свиване на инвестициите с 21.8% на годишна база през 2020 г, става ясно от изследване на Националния статистически институт, направено през март.

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 86.2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 25.3% спрямо 2019 година.

По основни производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2020 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (37.0%), при което се предвижда понижение от 30.3% в сравнение с предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 31.8%), при които се очаква увеличение с 13.6% спрямо 2019 година.

Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 17.1%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30.6% в сравнение с предходната година.

По данни от изследването разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2019 г. се запазват спрямо 2018 година.

Последни новини
Още от Новини