Общините не контролират ефективно санирането, установи МРРБ

Поради това регионалното ведомство е задължило местните власти да провеждат по-строг контрол

Снимка: Bulgaria ON AIR Снимка: Bulgaria ON AIR

Общините като възложител в процеса по обновяване на сградите по държавната програма за саниране не извършват достатъчно ефективен контрол на външните изпълнители, което може да доведе до „вреди със съответното финансово изражение за гражданите“.

Това е установил мониторинг по изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, извършена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По тази причина регионалният министър Николай Нанков е дал допълнителни указания до всички кметове на общини и областни управители, както и до председателя на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) Даниел Панов, за по-строг контрол при изпълнението на програмата за саниране.

„За да не се допусне това, с писмото си министър Нанков изисква да се извършват проверки на място от представители на общината и строителния надзор минимум един път месечно по време на изпълнението на обновителни дейности на сградата и преди подписването на Констативен акт (Образец 15) и да се съставят протоколи от тях. На общодостъпно място във всеки вход на участваща в програмата сграда вече трябва да бъде поставяна информация за контакт – име, телефон и имейл, с отговорните общински служители, упражняващите строителен надзор и инвеститорски контрол, и на съответното подразделение на Дирекцията за национален строителен контрол. Общините трябва да следят и за нерегламентираното използване на подизпълнители“, поясняват какви мерки следва да предприемат местните власти от пресцентъра на регионалното ведомство.

Некачественото изпълнение на дейности по дадена сграда може да доведе до прекратяване на договора за нея с „Българска банка за развитие“ АД и бъдещо подписване на анекси, се казва още в писмото на регионалния министър.

„Общините, които са основен участник в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност, са задължени да изпълняват функциите си на възложител със съответните механизми за контрол и гарантиране изпълнението на допустимите дейности, да следят за законосъобразното разходване на публичните средства и да защитават интересите на сдруженията на собствениците като техни представители“, допълват от МРРБ.


 

Последни новини
Още от Новини