Износът към страни извън ЕС за периода януари-август скача с близо 17%

Въпреки сериозният ръст на експорта, импортът отново го изпреварва значително

Снимка: Bulgaria ON AIR Снимка: Bulgaria ON AIR

През периода януари - август 2017 износът на България за трети страни (извън ЕС – бел.ред.) се увеличава с близо 17% (по-точно 16,8%) в сравнение с аналогичния времеви период на предходната 2016. Така експортът ни към тази група държави достига стойности от почти 11,7 млрд. лева (11 693,7 млн.). Това сочат предварителните данни, изнесени от Националния статистически институт (НСИ). 

Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, Република Македония и Египет. Тези шест държави формират 51.6% от износа за трети страни.

През август 2017 пък износът на България за трети страни нараства с 3,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 389.2 млрд. лева.

При износа на България за трети страни през осемте месеца най-голям ръст е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (50,7%) и „Разнообразни готови продукти”1 (34,7%). Спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (9,4%).

Импорт

Вносът на България от трети страни през периода януари - август 2017 се увеличава с 26,7% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 13 932.8 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През август 2017 вносът на България от трети страни нараства с 8,6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 797.1 млрд. лeвa.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (66,9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (40,9%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - август 2017 е отрицателно и е в размер на 2,239 млрд. лева.По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1,557 млрд. лв.

През август външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 407,9 млн. лева.

За първите осем месеца на годината в страната са внесени стоки общо на стойност 38,122 млрд. лв. (по цени CIF), или с 16,2% повече спрямо 2016.

Само през август общият внос се увеличава с 10,8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4,922 млрд. лв.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2017 и е на стойност 4,029 млрд. лева. По цени FOB/FOB салдото през периода също е отрицателно и е в размер на 2,187 млрд. лева.

През август общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 602,5 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 357,4 млн. лева.

Последни новини
Още от Новини