Каква е връзката между Big Data и търговията на дребно

Big Data разкрива закономерности в поведението на потребителите

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

В цифровата епоха все повече от нашите действия оставят отпечатък – всичко се измерва, проследява и регистрира. Всеки човек, използващ някакъв онлайн или цифров инструмент, генерира огромно количество данни, които могат да се структурират, анализират и да разкрият ценна задълбочена информация. Точно с това се занимава технологията Big Data, която през последните години се превръща в мощен източник на информация за начина на живот, навиците и потребностите на милиони хора, пише Investor.bg.

В началото под Big Data се разбира единствено възможността за съхраняване и обработване на големи масиви от данни, генерирани от потребителите онлайн. Едва по-късно анализът на тези данни демонстрира огромния потенциал за разкриването на закономерностите в поведението на потребителите. Това помага на цифровите гиганти от рода на Facebook, Twitter, Amazon и Google да съгласуват своите услуги с потребностите и да насочват рекламата много по-ефикасно.

Доскоро основните източници на данни за потребителя са имейлите и съобщенията, ключовите думи в търсачките и стоките, които хората купуват в онлайн магазините – тоест, обобщена информация. След като осъзнават мощните възможности на Big Data, фирмите започват да влагат средства в търсенето на нови източници на данни и начини за техния анализ. Това вече не са непременно големи масиви от информация. Днес светът постепенно преминава от категорията на „големите“ към тази на „най-ценните и качествени“ данни. Тъй като съхраняването и обработката на традиционната информация вече не е първостепенна задача, именно търсенето на принципно нови източници на данни и тяхното съчетаване с вече съществуващите за разкриване на качествено нова задълбочена информация се превръща в основна цел на специалистите по Big Data по света.

Повече по темата прочетете на Investor.bg.


 

Последни новини
Още от Новини