Moody`s повиши кредитния рейтинг на Кипър

Рейтингът на средиземноморската държава вече е Ва3 с положителна перспектива

Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Международната рейтингова агенция Moody's Investors Service повиши с една стъпка кредитния рейтинг на Кипър до ниво Ва3. Това се разбира от съобщение на агенцията, цитирано от Investor.bg. Перспективата пред рейтинга остава положителна, т.е. през следващите месеци може да се очаква ново повишение на оценката на агенцията.

Moody’s подчертава, че се подобрява икономическата устойчивост на Кипър, като положителните тенденции ще продължат в средносрочен план.

Подобрява се и фискалната позиция на страната, като фискалните перспективи остават благоприятни.

След три години на свиване кипърската икономика се върна към растеж през 2015 с ръст от 1,7%, който се ускори до 2,8% през 2016, подчертава агенцията. Очакваме това темпо да се запази в средносрочен план, което се дължи най-вече на частното потребление, подкрепено от благоприятните развития в туристическия сектор и пазара на труда, посочва се в становището на Moody’s.

Туристическата индустрия, която представлява около 13,2% от брутната добавена стойност, регистрира 20% ръст на пристиганията в страната до около 3,2 млн. души през 2016. Приходите от туризъм също достигат нови висоти до около €2,4 млрд. евро 2016.

„Туристическата дейност започна много силно през 2017 и очакваме туризмът да остане един от основните двигатели на растежа на кипърската икономика“, подчертава агенцията. Туризмът на страната се възползва и от политическата криза в Турция и геополитическите проблеми в Северна Африка.

Индустрията запазва няколко сравнителни предимства, включително значителна географска диверсификация при пристигането на туристи, които осигуряват буфер срещу отрицателните външни макроикономически шокове другаде, допълва Moody’s.

Подобряването на икономическите перспективи се отразява и на пазара на труда. Кипърският пазар на труда показа гъвкавост по отношение на коригирането на заплатите по време на кризата, фактор, който спомогна за ускоряване на възстановяването на заетостта и засили външната конкурентоспособност, подчертава се в становището.

Докато безработицата остава на ниво от 11% от май 2017, тя се понижава от пиковото равнище от 16,8% през януари 2015, показват сезонно коригираните данни от Евростат. Коефициентът на заетост се увеличава до 63,3% през първото тримесечие на 2017, един от най-високите от 2012 насам.

Moody’s очаква растежът на инвестициите в цялата икономика да продължи да се възстановява постепенно въпреки ограниченията върху вътрешния кредитен растеж в резултат на големия брой необслужвани заеми в банковата система и високата корпоративна задлъжнялост. Инвестициите се подкрепят от достъпа до европейските структурни и инвестиционни фондове.

Рейтинговата агенция припомня, че Кипър успешно излезе от спасителната програма през 2013, като използва 7,3 млрд. от предвидените €10 млрд. помощ от международните кредитори на страната. През юни 2016 Съветът на ЕС приключи и процедурата за прекомерен дефицит, която стартира през юли 2010.

Кипър продължава да надминава изпълнението на фискалните си цели. Първичният излишък нараства до 3% от БВП през 2016, а фискалният излишък достига 0,4%, което означава, че е постигната структурна фискална корекция от 5,2 процентни пункта за периода 2012 – 2016.

Средносрочният фискален план на правителството приема абсолютно неутрална позиция, посочва Moody’s. Равнището на излишъка се очаква да се запази 0,4% от БВП до 2019.

Дългът на страната се очаква да намалее спрямо БВП от 108% към 2016 до около 95% към 2020.

Последни новини
Още от Новини