Световната банка: КФН се нуждае от повече финансова независимост

Българският регулатор да се издържа от таксите на поднадзорните лица

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Световната банка определя финансовата независимост на Комисията за финансов надзор в България като най-ефективна мярка за повишаване на капацитета на регулатора.

Световната банка публикува заключенията си от приключилата Програма за оценка на финансовия сектор (Financial Sector Assessment Program - FSAP), съобщават от пресцентъра на КФН. В доклада се препоръчват редица мерки за повишаване на административния и надзорния капацитет на КФН.

Като най-критичен проблем пред КФН от Световната банка посочват гарантирането на независимостта на комисията от правителството. От банката препоръчват КФН да се издържа от събраните от поднадзорните лица такси, което ще гарантира обективната й работа и ще повиши административния й и експертен капацитет.

Световната банка отправя и голям брой други препоръки за подобряване на дейността на КФН от най-разнообразен характер – например, преминаване към риск-базиран надзор, структурни промени в рамките на комисията и други.

Част от доклада е и План за действие, който посочва конкретни стъпки за реализиране на направените препоръки. КФН приема набелязаните мерки и дори вече е започнала работа по прилагането на някои от тях, добавят от КФН.

Последни новини
Още от Новини