Радослава Масларска е новият председател на БАЛИП

Членовете на асоциацията приеха отчета за дейността през 2016

Снимка: elana.net Снимка: elana.net

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) избра нов председател на своя Управителен съвет. Постът заема Радослава Масларска, изпълнителен директор на ИП „Елана Трейдинг“ АД.

В състава на новия УС влизат „Бенчмарк Финанс” АД, „Еврофинанс“ АД, „Елана Трейдинг” АД, „Карол” АД, Първа финансова брокерска къща“ ООД, „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.  

На своето общо събрание членовете на БАЛИП приеха отчет за дейността на Асоциацията за 2016, годишен финансов отчет за 2016, бюджет, както и основни насоки и програма за дейността на БАЛИП за 2017. Дискутирани бяха основните приоритети в работата на Асоциацията и мерките и инициативите, които следва да се предприемат за по-нататъшно разитите на капиталовия пазар.

Членовете на БАЛИП гласуваха също така състав на Етичната комисия на Асоциацията. За неин председател беше избран Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на ИП „Карол” АД.

Последни новини
Още от Новини