Българският износ се възстановява през септември

Търговският стокообмен на България с ЕС и трети страни обаче продължава да се влошава през първото деветмесечие

Снимка: Velko Angelov/Bloomberg Снимка: Velko Angelov/Bloomberg

Търговският стокообмен на България с ЕС и трети страни продължава да се влошава, макар и слабо, през първите девет месеца на годината въпреки добър ръст на българския износ през септември, показват предварителни данни на Националния статистически институт, предаде БНР.

През септември общият износ на нашата страна нарасна с 11,6% спрямо същия месец на 2015 година и възлиза на 4,0458 млрд. лева, докато общият внос от ЕС и трети страни се повиши с 1,6% до 4,1656 млрд. лева.

Източник: НСИ

Въпреки това общото външнотърговско салдо на България през септември остава отрицателно и на стойност от 119,8 млн. лева спрямо дефицит за 474,8 млн. лева точно преди година.

За периода януари – септември 2016 общото външнотърговско салдо продължава да бъде на дефицит от 3,0676 млрд. лева спрямо отрицателно салдо в размер на 4,1429 млрд. лева за същия период година по-рано. През посочения период от България са изнесени стоки на обща стойност 33,7401 млрд. лева, намалявайки с 0,5% спрямо същия период на предходната година, докато общият внос на стоки е на стойност 36,8077 млрд. лева, или с 3,3% по-малко от първите девет месеца на 2015.

През септември известно повишение отчита търговският стокообмен с трети страни, като износът на България се увеличава с 5,6% спрямо година по-рано до 1,2029 млрд. лева, докато вносът от трети страни нараства с 0,7% до 1,4343 млрд. лева. Търговският дефицит с трети страни се сви през септември до 231,4 млн. лева спрямо дефицит в размер на 284,6 млн. лева през септември 2015.

През периода януари – септември 2016 обаче износът за трети страни намалява с 12,0% на годишна база до 10,719 млрд. лева, като основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, формиращи около 49,1% от българския износ за трети страни.

За същия период вносът от трети страни се понижава с 11,1% спрямо първите девет месеца на миналата година, достигайки 12,3264 млрд. лева, като най-голям е стойностният обем на стоки, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

Източник: НСИ

Външното търговското салдо на България с трети страни през периода януари – септември е отрицателно и в размер на 1,6074 млрд. лева спрямо дефицит за 1,6927 млрд. лева за същия период преди година.

Данните на НСИ отчитат поредно влошаване на търговския стокообмен с Руската федерация, но при намаляване на търговския дефицит, като през първите девет месеца на настоящата година дефицитът се свива до 2,8096 млрд. лева спрямо дефицит в размер на 4,033 млрд. лева през същия период на 2015. За посочения период износът към Руската федерация се свива с 16% на годишна база до 503,3 млн. лева, като в същото време руският внос за нашата страна се понижава с 28,5% до 3,3129 млрд. лева.

НСИ представи и предварителни данни, показващи нарастване на български износ към основния търговски партньор в лицето на Европейския съюз през първите осем месеца на годината при по-слабо повишение на вноса от останалите 27 страни - членки.

През август износът за ЕС се увеличи с 8,8% на годишна база до 2,6816 млрд. лева при нарастване на вноса с 18,1% до 2,7836 млрд. лева, като външнотърговското салдо на нашата страна остава отрицателно и в размер на 1,5718 млрд. лева.

Повишение с 4,8% спрямо година по-рано бележи и износът на България към ЕС за първите осем месеца на годината, достигайки 20,1782 млрд. лева, като основните търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64,3% от българския износ за Европейския съюз.

В същото време вносът от ЕС през периода януари – септември се увеличава на годишна база с 1,1% и достига 21,750 млрд. лева, като най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

Външното търговско салдо на България с ЕС за първите осем месеца на годината обаче остава отрицателно и в размер на 1,5718 млрд. лева, но спрямо дефицит за 2,26 млрд. лева през периода от януари до август 2015 година.

 

Последни новини
Още от Новини