Финансовото министерство: Дефлация от 1% тази година

Инфлацията ще се ускори през следващите години

Снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News. Снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News.

Икономиката на България ще се разшири с 2,6% през 2016 като основната движеща сила ще бъде потреблението. Това заяви Министерството на финансите в тригодишна прогноза, обявена на своя сайт. 

Според нея растежът на БВП ще бъде 2,7% през 2018 и 2019. Министерството предвижда годишната инфлация да бъде -1% през 2016. За 2017 обаче то очаква засилване до 1,5%, 1,6% през 2018 и 1.8% през 2019. 

Безработицата ще продължи да спада до 8,1% до края на тази година. Тя ще продължи да се понижава в следващите години, макар и с по-слаби темпове, достигайки 7,3% през 2017, 6,8% през 2018 и 6,5% през 2019, прогнозира финансовото министерство. 

Министерството прогнозира спад в ръста на износа до 3,9% през 2017, което ще доведе до споменатото по-горе понижение на разгръщането на икономиката. За 2016 той ще бъде 4,4% 

Последни новини
Още от Новини