Бумът на роботите – купи робот, стани човек

Спред на собствеността на капитала и разпределение на приходите от роботизация

Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Какво ще стане, когато роботите изместят работниците от фабрики и офиси? Как ще се справим със социалното напрежение от разтягането на разликата между все по-имащите и все по-нямащите? Нетрадиционен подход за намиране на разрешение на този проблем предлага икономистът от UniCredit SpA Харм Бандхолц, пише Bloomberg.

Въпреки че едва ли лозунгът, който Карл Маркс би вдигнал днес, би бил: „Трудещи се от цял свят, купувайте роботи!“, това точно такъв подход предлага икономистът.

Подготвеният от него доклад проучва влиянието на роботите върху икономиките и обществата през идните години и предлага до някъде изненадваща препоръка за действие: „За да се намалят смущенията, предизвикани от технологичния напредък, работниците трябва да увеличат собствеността си върху средствата за производство, а именно - роботите“.

Картината, която чертае изследването е позната: тъй като все повече рутинни задачи се автоматизират, много работни места с ниски и средни доходи, ще бъдат изложени на риск. Една малка част от висококвалифицираните специалисти, обаче, ще се възползват от предимствата на пика в производителността и ще получат по-високо заплащане. Това от своя страна ще доведе до увеличаване на неравенството, следвано от „потенциално опустошителни социални ефекти“.

Стандартна политическа рецептата тук е да се увеличат инвестициите в образованието. Но само това няма да бъде достатъчно, за да се намали разликата между победителите и губещите от революцията в автоматизацията.

Бандхолц предлага друг отговор: "Спред на собствеността на капитала, за да се гарантира по-справедливо разпределение на приходите от роботизацията", тоест "купи робот, стани богат човек".

Бандхолц посочва, че в миналото, усилията да се стимулира участието на работниците чрез планове за предоставяне на собственост върху акции на компаниите за наетите лица, са били успешни. Те са популярни в САЩ през 1970-те години, но по данни на проучването почти 14 милиона работници през 2013 година са притежавали акции в собствените си компании.

Фактът, че броят продължава да се увеличава, без да бъдат добавяни допълнителни политически стимули, подсказва, че и фирмите, и служителите са разбрали, че това е изгодно. Целта, в този случай, не би било да се стигне до това работниците да контролират роботите, а да се преразпределя по-справедливо добавената стойност, която те създават.

"Основната цел на предоставянето на право на собственост върху роботите трябва да бъде да се намали въздействието на падането на доходите от труд, като се дава достъп на служителите до капиталови доходи, а не да се влияе на процеса на разпределение на капитала, за да става той по-ефективен", казва Бандхолц.


 

Последни новини
Още от Новини