Държавният дълг в България със скромно понижение през юни

В края на юни делът на държавния дълг към прогнозния БВП се понижава леко до 29,3%

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

В абсолютно изражение в края на юни държавният дълг възлиза на 13,36 млрд. евро, като намалява с 29,3 млн. евро спрямо края на майВътрешните задължения се равняват на 3,51 млрд. евро, докато само външният дълг е за 9,855 млрд. евро, предаде Investor.bg

В края на юни делът на държавния дълг към прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) се понижава леко до 29,3% в сравнение с ревизираните минимално нагоре 29,4% през май, показват данните от актуалния месечен бюлетин на Министерството на финансите (МФ).  

Документът вече носи името „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Считано от юни, финансовото министерство ежемесечно ще публикува информация за дълга и гаранциите на подсектора, съгласно изменения в Закона за публичните финанси, произтекли от транспонирането на европейски регламент. Той касае прилагането на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

Реално делът на дълга не се изменя през второто тримесечие, като кръжи около 29,3% от март насам. Тогава съотношението на задълженията на държавата към произведеното в икономиката нарасна заради поетия външен дълг за около 2 млрд. евро. След това показателят не се изменя съществено, защото няма емисии на вътрешен дълг, например, не са взети нови външни заеми, а динамиката се определя основно от обслужването на задълженията.

Нивото на външния дълг се смъква до 21,6% от БВП от 21,7%, колкото показват данните към 31 май 2016. Делът на вътрешните задължения остава 7,7 на сто. В структурата на дълга относителният дял на вътрешния държавен дълг е 26,3%, а на външния – 73,7%, показват изчисленията на министерството.

Към края на юни валутната структура на държавния дълг има следните стойности: вече 78,9% е в евро, 20,2% - в левове, 0,6% - в щатски долари, и 0,2% в други валути.

Същевременно извършените плащания по държавния дълг за първите шест месеца на 2016 възлизат на 707,1 млн. евро, от които 534,6 млн. евро са за погашения по главници и 172,5 млн. евро лихви. Само през април са изплатени общо 16,9 млн. евро.

Към 30 юни 2016 номиналният държавногарантиран дълг е 208,3 млн. евро, от които 176,4 млн. евро външен и 31,9 млн. евро вътрешен. Спрямо предходния месец размерът на държавногарантирания дълг е нагоре с близо 3,9 млн. евро.

Относителният му дял спрямо БВП обаче се свива до 0,5% от 0,6%, колкото бе в края на май.

Последни новини
Още от Новини