13% ръст на активите на инвестиционните фондове у нас

Наблюдава се ръст на инвестициите в акции

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

Местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, изпращат 2015 г. с 13,2% ръст на активите до 2,216 млрд. лв. Фондовете вече инвестират повече в акции, отколкото в депозити и облигации, а вложенията само на домакинствата са за близо 600 млн. лв., показва актуалната статистика на Българска народна банка (БНБ), предаде Investor.bg.

За една година общата сума на активите под управление расте с 258,3 млн. лв., след като само през четвъртото тримесечие активите се покачиха с 3,5 млн. лв., или с 0,2% спрямо третото тримесечие.

Годината е рекордна за инвестиционните фондове, опериращи у нас, въпреки че втората половина на 2015 г. се оказа колеблива. Общата сума на активите от 2,216 млрд. лв., с която посредниците и управляващите дружества изпращат годината, е по-ниска с 4,7% спрямо историческия връх от 2,325 млрд. лв., докоснат в края на март.

Към 31 декември 2015 г. общо 105 местни инвестиционни фондове управляват активи за 794,4 млн. лв., като на годишна база сумата намалява с 1%, или със 7,9 млн. лв. В сравнение с края на септември 2015 г. активите им са с 0,2% по-малко, или с 1,3 млн. лв.

Броят на местните фондове е непроменен от края на 2014 г., но не така стоят нещата с чуждите фондове, опериращи в България – техният брой е скочил с цели 64,4% за година. В края 2015 г. те са вече 738 при 449 преди година. За периода от 12 месеца чуждите фондове са привлекли средства в размер на 266,2 млн. лв. до 1,422 млрд. лв.

Общият прираст на управляваните активи се дължи на чуждестранните фондове, които увеличават средствата си под управление с 23% на годишна и с 0,3% на тримесечна база, показват изчисленията на Investor.bg. Техният дял в общите активи е 64,2% при 35,8% за местните.

Последни новини
Още от Новини