Силен ръст на работната заплата към септември

Работните места се увеличават с 0.9% на годишна база

Работници. снимка: Johan Jeppsson/Bloomberg Работници. снимка: Johan Jeppsson/Bloomberg

Средната работна заплата през третото тримесечие нараства с 8% на годишна база, но  намалява спрямо второто тримесечие на 2015 г. с 0.6%. Тя е 874 лв., а в ИТ сектора достига 1985 лева, съобщи НСИ.

Икономическите дейности, в които има най-голямо намаление на средната месечна работна заплата на тримесечна база, са „Финансови и застрахователни дейности” - със 7.8%, „Образование” - с 2.5%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”- с 2.1%. Единственият сектор, в който заплатите през тримесечието са нараснали осезаемо (с 5.8%) е селското стопанство.
С най-голям ръст на годишна база са „Административни и спомагателни дейности” - с 20.9%, „Култура, спорт и развлечения” - с 15.4%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 13.2%. Нито един от тези сектори обаче не показва сериозен ръст на тримесечна база. При това възнаграждения в първите две дейности са по-ниски от средните, което предполага ефект върху годишното увеличение да са оказали минималните осигурителни прагове. Що се отнася до ИТ, то е необходимо да се отчете и факта, че средните заплати в този сектор се понижиха през 2014 г., тоест налице е базов ефект.

В края на септември 2015 г. наетите лица са с 21.0 хиляди повече (0.9%) спрямо края на септември 2014 г. Най-много нови работни места са разкрити в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.4 хил., „Преработваща промишленост ” - с 5.7 хил., и „Транспорт, складиране и пощи” - с 4.4 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в  ИТ - с 9.1%,  селско стопанство“ - с 4.1%, и  транспорт - с 3.4%. Най-голямо намаление на наетите лица на годишна база има в хотелиерство и ресторантьорство - с 2.5 хиляди.
Но тримесечна база заетостта намалява с 38.9 хил., или с 1.7%, като най-големият спад е в туризма, където работните места в края на сезона намаляват с 22%.

Последни новини
Още от Новини