Пощенска окончателно придоби клона на Алфа банк

Пощенска става четвъртата банка в България

Пощенска банка Пощенска банка

Гръцката „Алфа Банк“ и Юробанк Ергасиас С.А.съобщиха, че са сключили окончателно споразумение по отношение на придобиването на операциите на клона на Алфа Банк в България от дъщерното дружество на Юробанк в България – Юробанк България АД („Пощенска банка“). Предварителното споразумение бе подписано на 17 юли 2015 г.

Според условията на това споразумение дъщерното дружество на Юробанк в България ще придобие всички банкови дейности на българския клон, които към 30.09.2015 г. са в размер на 464 млн. евро активи (от които 307 млн. евро нетни кредити) и 261 млн. евро депозити на клиенти, както и клонова мрежа от 82 офиса. Сделката е в пълно съответствие със съответните планове за реструктуриране на Алфа Банк и Юробанк, одобрени от Европейската комисия през 2014 г. Придобиването на клона от Юробанк представлява стъпка напред за Пощенска банка в затвърждаването на нейната позиция в българския банков сектор и ще разшири клиентската й база в сегментите банкиране на дребно и корпоративно банкиране.

След приключването на сделката Пощенска банка ще бъде четвъртата по големина българска банка според размер на депозитна и кредитна база. Пълният ефект от придобиването ще бъде реализиран от втората година след приключването му. Пощенска банка ще продължи да поддържа стабилни капиталови коефициенти и значителни ликвидни буфери.

Предложената сделка се очаква леко да подобри капиталовите коефициенти на групово ниво. Сделката е неутрална по отношение на капитала на Алфа Банк и е в пълно съответствие с корпоративната стратегия за оттегляне от пазари, които не са основни. Приключването й подлежи на необходимите одобрения от съответните компетентни регулаторни и надзорни органи и се очаква да приключи през първото тримесечие на 2016 г. Сделката се консултира от Мediobanca – консултант на Юробанк и Citigroup – консултант на Алфа Банк.

Активите на Пощенска банка са 5.5 млрд. лева, а печалбата й към 30 септември 2015 - 71.6 млн. лева. С активи от 1 млрд. лева, клонът на Алфа банк в София губи 5.4 млн. лева през деветмесечието.

Последни новини
Още от Новини