Промяна или пост-демокрация: (не)възможното доверие на гражданите към партии и лидер
Промяна често се римува с парадокс. Протестите през есента на 2020 не постигнаха нито едно от конкретните си искания, но стартираха и катализираха промените. Без краткосрочен резултат, но с мощен ефект
Време е да кажем: Стига
Какво очаквахме и какво постигнаха мега-форумите за климата в Рим и Глазгоу
Шанс за едно ново лице на Фед
Последните оставки увеличават натиска за назначаване на повече външни банкери и представители на малцинствата
Протести в стил  #MeToo срещу пиянството по служба
Компаниите се борят с алкохола и сексуалния тормоз на работното място с нови правила
Сделки! Сделки! Сделки!
Сливания и придобивания за $5 трлн. заради ниски лихви и огромно количество кеш водят до сливанията и придобивания за $5 трлн. но и психологията не е за пренебрегване
Инвестирането вече е достъпно и лесно
Интервю с Николай Павлов, директор „Връзки с инвеститорите“ и член на Съвета на директорите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт за управлението на личните финанси, ролята на взаимните фондове и новите инвестиционни възможности
Колко реална може да е реалността
Според философския термин, реалността е съвкупност от съществуващи обекти и явления (физична реалност) които са конкретни, определени и определяеми, извън субективното възприятие. А къде е мястото на човека в неговата реалност?
How real can reality be
According to the philosophical term, reality is a set of existing objects and phenomena (physical reality) that are concrete, definite and definable, outside of subjective perception. And where is man's place in his reality?
Точната доза човешко присъствие
Пазарувайте онлайн перфектната спортна екипировка с помощта на посветени спортисти.