Телематик Интерактив България на Мило Борисов - Интервю за сп. Bloomberg Businessweek

Каква е тайната за успешния семеен бизнес

09:00 | 17 декември 2021
Обновен: 18:12 | 14 юли 2022
Bloomberg LP
Bloomberg LP

Мило Борисов, собственик на Телематик Интерактив България ЕАД

Телематик Интерактив България ЕАД е сред най-бързо развиващите се компании в българската игрална индустрия. Смятате да предприемете и още една стъпка - компанията да стане публична. Какви са причините, за да вземете това решение?

- Причините са много. През последните години компанията се разрастна интензивно. Решението да излезем на борсата беше взето с цел компанията да бъде напълно прозрачна, с което показваме откритост и е предпоставка за взаимно доверие.

Същевременно в момента има общ подем на всичките онлайн бизнеси, което е катализира още повече процесите. През последната година се развиха всякакви онлайн услуги, включвам и платежните методи, които подпомагат нашата дейност. Всичко това е предпоставка нашият бизнес да се развива. Дългосрочната цел на компанията е утвърждаване на позиците както на родния пазар, така и предприемане на международна експанзия. За момента работим предимно в България, но имаме идея да влезем на няколко други пазара.

Защо избрахте да бъдете листнати на Българската фондова борса, а не на европейска борса?

Искаме да следваме систематичен път на листване и да вървим стъпало по стъпало - първо да се листнем на Българската Фондова Борса. След като добием достатъчно опит като компания, която се листва публично, и имаме доверието на инвеститорите, да излезем и на международна борса.

Бихте ли ни дали малко повече яснота - какъв дял от компанията, планирате да предоставите на инвеститорите и какви са вашите цели за това IPO?

- Планираме да емитираме 10% нови акции, което е 400 000 нови акции, и при определен интерес от инвеститори сме готови да предложим и част от съществуващите акции. Така общия дял от продаваните акции, може да достигне до 18%.

Какъв ценови диапазон, можем да очакваме за акциите ви на това IPO?

- Ценовият диапазон, който планираме, е между 50 и 75 лева на акция, което отговаря на очакваната оценка на компанията - между 200-300 милиона лева.

През 2020 година компания имаше рекорден ръст на приходите, разкажете ни малко повече, на какво се дължи това?

- Този факт не е случаен. Ние развиваме бранда от 2014 г. и имаме наша собствена платформа и игри, което ни прави доста ефективни и гъвкави. Важна роля за развитието на компанията има и екипът. Ръководителите на повечето отдели са израстнали в компанията и това ги прави много добре подготвени професионалисти.

Компанията през последните 2 години успя да излезе напред и да влезе в челните сто на този тип компании на българския пазар.

При този бурен ръст в развитието, каква стратегията стои зад постигането му? Какъв бизнес модел сте избрали?

- Бизнес моделът, който избрахме е уникален за българските условия. Той представлява хармонична синергия между B2C и B2B бизнес.

B2C частта се изразява в развиване на бранда Palms Bet. За развитието си, компанията залага на органичен растеж при следене на ефективността на разходите и поддържане на финансова стабилност. До момента развитието е концентрирано изцяло на българския пазар, като компанията успя да се позиционира сред лидерите на местния пазар. Целта е да продължи разширяването на пазарния дял в България и навлизането на нови пазари.

Телематик Интерактив България развива В2В сегмента посредством дъщерното дружество СиТи Интерактив, което предоставя игрово съдържание на контрагенти, опериращи на пазари по целия свят. Това е перспективен сегмент с дългосрочен потенциал за растеж заради възможността за диверсификация в глобален мащаб.

Как изглежда съотношението между приходи и печалби?

- В B2C сегменга това съотношение е 25 до 28% в зависимост от разходите, които правим за маркетинг и други спомагателни разходи, а в B2B е 40+%.

Телематик Интерактив България е семеен бизнес, какви трудности и какви предимства носи това?

- Това са основно предимство, защото дава възможност да се вземат бързи и адекватни решения. Семейният бизнес една добра гаранция за успешен бизнес.

Роси Маккий , собственик на Телематик Интерактив България АЕД

Каква стратегията стои зад постигането на бързия ръст на развитие?  

- Стратегията е да се използват предимствата, които предоставя обединението на вертикално интегрираните бизнеси.  В2В бизнеса, оперирайки в голям брой държави, дава предварителна и достоверна информация за потенциала и потребителските предпочитания на съответния пазар, което подпомага вземането на управленски решения при определянето на държави за експанзия на В2С бизнеса.

Пряката комуникация на В2С сегмента с крайния потребител дава навременна обратна връзка на В2В сегмента за актуалните трендове и потребителските вкусове, което подпомага създаването на подходящи нови продуктови концепции и в кратък срок да се отговори на търсенето.

Посредством интеграция на бизнеси, които работят в една и съща посока, успяваме да постигнем висока ефективност и успяваме да синхронизираме множеството от процеси, което ни дава много добро конкурентно предимство.

Къде сте лицензирани и къде са вашите основни пазари:

Дружеството Телематик Интерактив България в момент притежава лиценз за B2C дейност на територията на България. В B2B сегмента оперираме на множество пазари. В момента нашите игри и нашите продукти се предлагат на над 800 различни сайта по цял свят. Оперираме на 5 континента, но най-силните ни пазари са на територията на Европа. Разбира се, на първо място това е България, която допринася за около 25 % от приходите ни от този сектор. Силно присъствие имаме на пазарите  в Румъния, Испания и Италия, предстои ни скоро да пуснем нашите продукти и в Чехия, гледаме и към Прибалтийския регион и много други пазари.