Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще издава документи по-бързо

Собствениците могат да получават скици, схеми и удостоверения на имотите си от АГКК чрез информационната система на кадастъра

Снимка: Pyxabay Снимка: Pyxabay

Лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), ще могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, съобщава сайтът Investor.bg.

Промяната е предложена в проекта за изменение и допълнение на ЗКИР, който може да бъде намерен на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Агенцията по геодезия картография и кадастър и в Портала за обществени консултации, уточнява сайтът. 

Правоспособните по ЗКИР лица са инженери по геодезия, с образователно-квалификационна степен „магистър“ и минимум 2 години професионален стаж в областта на кадастъра.

Kъм момента такива лица изпълняват дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и по изработване на проекти за поддържането им в актуално състояние, обясни изпълнителният директор на АГКК инж. Виолета Коритарова. 

Това е основание да се прецени, че правоспособните лица притежават необходимата компетентност да извършват значително по-леката дейност по административното обслужване на потребителите, като предоставят на хартиен носител част от документите, генерирани от информационната система на кадастъра, каза още тя.

Изпълнителният директор на агенцията подчерта, че професията „Геодезия“ е регулирана и допълни, че в регистъра на правоспособните лица има регистрирани около 2250 физически лица и около 620 юридически лица. 

Още по темата четете на Investor.bg.

 

Последни новини
Още от България