Дълговото бреме за руските компании намалява след налагането на санкциите

Руските компании намаляват експозицията си към чужди заеми

Владимир Путин Снимка:Simon Dawson/Bloomberg Владимир Путин Снимка:Simon Dawson/Bloomberg

Нивото на дълга на руските компании към печалбите преди лихви, данъци и амортизации е на 6-годишно дъно след налагането на санкциите срещу Русия през 2014. Става въпрос за компаниите, чиито акции се търгуват на Московската фондова борса.

Международните санкции затвориха достъпа до чужди пазари на голяма част от руските бизнеси. Макар че три руски компании обявиха нови емисии еврооблигации (облигации, деноминирани във валута, различна от местната), в плановете на корпоративния сектор на страната влиза понижаване на заеманията с $3,3 млрд., за да се избегне допълнително задлъжняване.

Нивото на нетния дълг към печалбите преди лихви, данъци и амортизации на руските компании, търгувани на Московската фондова борса, достига 0,6 пункта през 2016, което е повече от два пъти по-малко спрямо 2014 – годината на налагането на санкциите:

Руският пазар на акции и руската рубла са два от най-добре представящите се актива от началото на 2016 заради поскъпването на петрола.

Дъната в цената на черното злато, достигнати в началото на годината, обаче се отразиха негативно на печалбите на петролните компании за първото тримесечие. Печалбата на втория най-голям руски петролен производител - Lukoil – отбеляза спад от 59% през първото тримесечие на 2016.

 

Последни новини
Още от Анализи