Проверка е установила нарушения при една трета от над 1500 обществени поръчки

Според оценката на експерти през миналата година има спад на опорочените поръчки

12:28 | 12 юни 2021
Автор: Надя Манова
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Проверка на повече от 1 500 обществени поръчки на обща стойност 1.20 млрд. лева е установила нарушения при близо една трета от тях. Институтът за пазарна икономика анализира нарушенията като се позовава на Годишния доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2020 година.

Половината от нарушенията са свързани с неспазване на срокове, непубликуване на информация и пропуски при оформянето на документите, но в другата половина от случаите има съществени нарушения.

Сред тях са неоснователно проведени процедури, поръчки, при които възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите, сключване на анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени и срокове за изпълнение, както и невъзложени обществени поръчки при наличие на всички законови основания за това в 161 от случаите.

Според оценката на експертите обаче, през миналата година има спад на опорочените поръчки.

Анализът показва и друга тенденция - след стартирането на електронните обществени поръчки към споменатите грешки се добавят и нови, основно технически, свързани с откриването на процедурите в централизираната автоматизирана информационна система.