SeeNews: Зависимостта на България от износа е риск за икономическото възстановяване

Страните от Югоизточна Европа имат предимство в условията на пандемия заради ниския дълг, се посочва в доклада на SeeNews

13:30 | 4 август 2020
Обновен: 13:40 | 4 август 2020
Автор: Цветан Кръстев
Снимка: Evgeniy Maloletka/Bloomberg
Снимка: Evgeniy Maloletka/Bloomberg

Зависимостта на България от износа създава най-голям риск пред икономическото възстановяването от  коронакризата.Това се посочва в доклад на SeeNews за влиянието на пандемията върху държавите от Югоизточна Европа и перспективите за тяхното възстановяване.

България има второто най-високо съотношение на износ към БВП през 2019 г. след Словения. Имайки предвид непредсказуемостта в развитието на пандемията, несигурността в каналите за дистрибуция и възможността за внезапно спиране на търговския обмен са изключителен риск за икономиката на страната, се отбелязва в доклада.

Размерът на фискалните и парични мерки за намаляване на негативния ефект от кризата възлизат на 10.7% от БВП, което нарежда България на трето място в региона след Словения и Сърбия. Важно е да се отбележи, че част от тези мерки са насочени към укрепване на банковата система, а не за директно стимулиране на икономиката, става ясно още от анализа. 

Докладът покрива Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Словения. Анализът е направен на базата на 11 основни индикатора: мерки за ограничаване на разпространението на вируса, икономически мерки, прогнози за възстановяване на БВП, излагане на дългов риск, индустриално производство, кредитни рейтинги, секторен риск, перспективи за увеличаване на брутната добавена стойност, пазар на труда, данъчен риск и експортен риск.

Данните показват, че страните от Югоизточна Европа разполагат с няколко предимства при настъпването на икономическата криза. Първото е, че повечето държави от региона имат ниски нива на публичен дълг по време на обявяването на извънредното положение. Това, от своя страна, дава възможност на правителствата да прилагат всеобхватни икономически мерки в подкрепа на бизнеса и физическите лица, без да оказват прекалено голям натиск върху държавните дългове. От гледна точка на здравеопазването, повечето страни в Югоизточна Европа действаха решително и бързо в началото на пандемията, налагайки строги мерки за ограничаване на заразата. Коефициентите на заразяване в региона бяха далеч под глобалните нива по времето, когато страните по целия свят започнаха отново да отварят икономиките си. Предстои да разберем дали първоначално постигнатият успех няма да бъде загубен със скока на новорегистрираните случаи, пише още в анализа. 

Едновременно със силните си страни, в началото на кризата регионът е предразположен и към някои рискове. По-голямата част от държавите разчитат в голяма степен на секторите, които се очаква да са най-силно засегнати от икономическата криза, породена от COVID-19. Разбира се, има сектори, които ще се превърнат в "победители", но повечето от тях в момента представляват твърде малък дял от брутната добавена стойност (БДС) на икономиките от Югоизточна Европа, за да балансират отрицателните ефекти. Дисбалансът между губещите и печелившите сектори прави региона на Югоизточна Европа особено податлив на секторните рискове и някои икономики неизбежно са изправени пред шокове при заетостта, както и на фискални рискове, произтичащи от очаквания спад в данъчните плащания. Анализът показва, че по прогнози към настоящия момент само 7 от 11-те държави ще успеят догодина да възстановят нивата на БВП от 2019 г. 

Също така в анализа са представени обстойни данни за представянето на отделните държави.

Албания

Благодарение на силния си селскостопански сектор, Албания е с най-добро представяне сред всички разглеждани 11 икономики по отношение на възможностите за смекчаване на въздействието на икономическата криза. Едновременно с това обаче, пакетът от мерки, обявени от правителството във връзка с кризата, се равнява на 2,8% от БВП. Това е едно от най-ниските съотношения в целия регион на Югоизточна Европа, се отбелязва в доклада.

Босна и Херцеговина

Първоначално наложените мерки в Босна и Херцеговина за ограничаване на кризата, свързана с пандемията COVID-19, могат да се оценят като средни за региона. Що се отнася до икономическата активност, босненската икономика е изложена на среден риск от неуспех за възстановяване на БВП до преди пандемичните нива през 2021 г. Интересен факт е, че през месеците на извънредното положение, това е страната с втория най-нисък спад на промишленото производство, пише в анализа.

Хърватия

Хърватия е една от най-добре представилите се държави от гледна точка на първоначално наложените мерки за ограничаване пандемията. Тя беше страната от региона с най-нисък процент на зараза за  Югоизточна Европа в средата на юни, като позиционира страната в благоприятно положение, дори след като случаите в региона започнаха отново да нарастват през последните няколко седмици. Прогнозата за Хърватия е, че няма да успее да възстанови своя БВП до предпандемични нива през 2021, но въпреки това, очакванията, свързани с пазара на труда, са за завръщане към нивата от преди кризата още догодина с процент на безработица от 8%, става ясно от доклада. 

Косово

Първоначално наложените мерки от държавните власти в Косово за ограничаване на пандемията могат да се оценят като средни за региона. Анонсираният пакет от икономически мерки, обявен от правителството, се равнява на 2.8% от БВП и по този показател страната изостава от повечето страни в Югоизточна Европа. Въпреки това се очаква, че Касово ще успее да възстанови своя БВП през 2021 г. до нивата от 2019 г. Това е един от изводите на анализа.

Молдова

Молдова е една от двете страни в Югоизточна Европа (заедно с Албания), които са в благоприятно положение по отношение на възможностите за смекчаване на въздействието на икономическата криза, благодарение на силния си селскостопански сектор. В същото време, Молдова е и втората най-лошо позиционирана страна в региона отношение на секторния риск, измерен през дела на частното потребление и бруто образуването на основен капитал в икономиката, се посочва в доклада.