ЕК понижи прогнозата си за България, а за ЕС очаква стабилен, макар и забавен растеж

Еврозоната се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г. според зимната икономическа прогноза

13:47 | 13 февруари 2020
Снимка: PAUL O DRISCOLL
Снимка: PAUL O DRISCOLL

Европейската икономика да продължи по пътя на стабилен и умерен растеж - това сочи публикуваната днес зимна икономическа прогноза за 2020 г. на Европейската комисия. 

Еврозоната се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г.

Според прогнозата нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната ще бъде стабилно — 1.2 % през 2020 г. и 2021 г. За ЕС като цяло се очаква леко понижаване на растежа през 2020 г. и 2021 г. — до 1.4 % спрямо 1.5 % през 2019 г.

ЕК обаче понижи прогнозата си за икономиката на България.

Растежът на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) на България през 2020 г. ще е под 3%, се казва в доклада днес. През есента експертите в Брюксел очакваха икономиката да нарасне с поне с 3%, но вече се очаква по-слабо вътрешно търсене. За сравнение, през тази година се очаква ръстът на БВП да бъде 3.7%, движен от потреблението на домакинствата и правителството.

Растежът ще остане стабилен благодарение на вътрешното търсене
Външната среда продължава да крие предизвикателства. Продължаващото създаване на работни места, стабилното нарастване на заплащането и благоприятната комбинация от политики обаче се очаква да помогнат на европейската икономика да продължи по пътя на умерения растеж. Частното потребление и инвестициите, особено в сектора на строителството, ще продължат да подкрепят икономическия растеж. Очаква се в редица страни от ЕС значително да нараснат публичните инвестиции, по-специално в областта на транспорта и цифровата инфраструктура.

Рискове за прогнозата
Първата фаза
на търговското споразумение между САЩ и Китай допринесе за известно намаляване на рисковете от влошаване, но високата степен на несигурност във връзка с търговската политика на САЩ остава пречка за по-широкомащабно възстановяване на бизнес нагласите.

Социалното напрежение в Латинска Америка крие риск от подкопаване на икономическото възстановяване на региона.

Засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток доведе до повишаване на риска от конфликт в региона.

Въпреки че в момента има яснота относно търговските отношения между ЕС и Обединеното кралство по време на преходния период, продължава да съществува значителна несигурност относно бъдещото партньорство.

Епидемията от коронавирус 2019-nCoV с всички нейни последици за общественото здраве, икономическата активност и търговията, особено в Китай, е още един риск от влошаване. Базовото допускане е, че тази епидемия ще достигне своя връх през първото тримесечие със сравнително ограничено въздействие в световен мащаб. Колкото по-дълго трае епидемията обаче, толкова по-голяма е вероятността от верижни ефекти върху икономическите нагласи и глобалните условия за финансиране. Свързаните с изменението на климата рискове, въпреки че са предимно дългосрочни, не могат да бъдат изключени и в краткосрочен план.