Доларът загуби 99% от стойността си в злато: Какво следва?

08:00 | 26 август 2020
Обновен: 09:53 | 26 август 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Snimka: Paul Yeung/Bloomberg
Snimka: Paul Yeung/Bloomberg

Предполага се, че световната резервна валута - щатския долар е добра при съхранението на стойност, но чрез безграничното печатане на пари USD не успява да се конкурира със златото, особено в дългосрочен план.

През 1932 година цената на златото е била $20,67, докато в началото на август тя премина $2067 за тройунция и дори достигна нива от $2074, което е и най-високата стойност на ценния метал в историята.

Следователно, простата аритметика ни показва, че американският долар е загубил 99% от своята стойност срещу златото. Други резервни валути като британски паунд и японска йена се представят дори по-зле от американския си конкурент.

JPY загуби 99,98% от стойността си в злато за последните 100 години

На следващата графика ще може да видите представянето на някои от основните резервни валути срещу злато.

Източник

Източник: www.voimagold.com.

Златото не предлага възможности за доходност като дивиденти или лихви, а само капиталови печалби. От друга страна жълтият метал е единствения глобално приет финансов актив без риск, произлизащ от контрагента.

Поради своите неизменни свойства златото поддържаше ролята си на слънцето в нашия паричен космос, след като златният стандарт беше изоставен през 1971 година. Централните банки по света продължиха да държат на златото си, дори докато цената му не достигаше всевъзможни нови максимуми като сега.

Това се дължи на закона на Грешам, който гласи, че “лошите пари изгонват добри.” Ако цената на златото се повиши, централните банки са по-склонни да съхраняват злато (добри пари) и харчат валута, която намалява в стойността си (лоши пари).

Злато и покупателна способност

Генерално покупателната способност на златото е забележително стабилна. Докато цената на златото се увеличаваше във времето, фиатните валути се обезценяваха с течение на времето. С други думи, цената на златото се увеличава със същата сума, с която се повишават потребителските цени.

Златото дори показва тенденция към увеличаване на покупателната способност, което може да разкрие, че публикуваните от правителствата инфлационни числа са твърде ниски.

Друга теория гласи, че здравите пари, като златото, трябва да повишат покупателната способност, тъй като технологичното развитие прави стоките все по-евтини.

Може би си мислите, че доларите с лихва, например държавни облигации на САЩ, биха надминали златото, тъй като златният стандарт беше изоставен през 1971 година? Но това не е вярно. Златото се представя по-силно от държавните облигации на САЩ, както е видно от следващото изображение.

Източник

Източник: www.voimagold.com

Какво да очакваме от цената на златото?

Ако се вгледаме в последните насоки за политиката на основните централни банки като ФЕД, ЕЦБ, ЯЦБ и тн, то лесно може да стигнем до извода, че цената на златото вероятно ще се повишава, на фона ниските (в някои случаи) нулеви лихви и програмите за стимулиране на икономиката като количествените улеснения, например.

Златото дори може да бъде включено в нова международна монетарна система. Настоящата най-висока стойност на ценният метал спрямо еврото и долара е само номинална мярка.

Когато вземем предвид инфлацията, златото не е на най-високите си стойности в историята, по-важното е, че може да се очаква централните банки да девалвират валутите си много повече през следващите години, защото светът никога не е имал толкова много дълг.

Тук може да припомним и изказването на създателят на най-големия хедж фонд в света Bridgewater Рей Далио, който сподели пред CNBC от Международния икономически форум в Давос 2020: “„Парите са боклук. Махнете се от парите. Все още има много пари в брой. “

Нивата на дълга по света са напълно неустойчиви и могат да бъдат понижени само чрез облекчаване на дълга или инфлация.

ФЕД и много други централни банки по света съобщиха, че избират пътя на инфлацията, както е видно от изявлението на централните банкери на САЩ от 4 август, публикувано по-долу.

Преди няколко месеца президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард пък заяви: “Трябва да сме по-щастливи от това да имаме работа, отколкото да защитаваме спестяванията си.” Това е ясно признание, че спестяванията в евро (в този случаи) вероятно ще бъдат заличени.

Вероятно нищо по-различно не очаква и спестяванията в български лева и много други фиатни валути.

Намаляването на дълговата тежест чрез инфлация е „най-целесъобразният, най-малко разбиран и най-често срещаният сериозен начин за преструктуриране на дълговете“. Това е правено много пъти преди в историята и може би ще бъде направено отново.

Инвестициите в злато могат да предложат защита на Вашата покупателна способност и да заместят депозитите Ви във валута например.

Как да инвестирате в злато?

Има няколко различни възможности за инвестиции в злато, които да Ви предпазят от инфлация. Едната възможносто е да направите това физически, а другата онлайн.Ето и най-популярните от начини да инвестиратев злато:

1. Покупка на физическо злато (инвестиционно злато)

2. Инвестиции в злато чрез фючърсни контракти

3. Инвестиции в злато чрез ДЗР

4. Инвестиции в злато чрез акции на златодобивни компании

5. Инвестиции в борсово търгуван фонд инвестиращ в злато

Нека да споменем по няколко думи за всяка от тези възможности за инвстиции в злато.

Физическа покупка на злато

Покупката на злато макар и най-популярния метод за инвестици в злато в България, той има някои съществени недостатъци:

 - Високи комисиони за покупка и продажба - между 3% и 5%, което води до обща загуба от 6% до 10% от инвестицията

 - Допълнителни разходи съхранение, застраховане и тн

 - Допълнителни рискове при транспорт и съхранение

 - Няма възможност за избор на точен размер на инвестицията (трябва да купите колкото е монетата, слитъка, кюлчето и тн)

Инвестиции в злато чрез фючърси

Фючърсните контракти са от една страна споразумение за покупка и от друга страна за доставка на дадена суровина, в дадения случай злато. Всъщност първият фючърсен контракт датира от 1851 година, а суровината е царевица и е предложен на борсата на Чикагския борд за търговия (CBOT).

Ето и някои характерни черти на фючърсните контракти:

 - Има дата на изтичане

 - Точно определен размер

 - Може да изисква сериозен капитал за първоначална инвестиция

Инвестиции в злато чрез ДЗР

Както споменахме по-рано в статията договорите за разлика са още една възможност за търговия и инвестиции в злато. С ДЗР  трейдърите и инвеститорите имат възможност да:

 - Използват ливъридж. Чрез употребата на ливъридж може се контролира по-голяма сума, от тази, с която се разполага в сметката. По този начин ще може да се направи и по-голяма инвестиция, отколкото са възможностите на трейдъра или инвеститора.

 - Печелят от движението на цената във всяка посока. ДЗР позволяват отварянето на т.нар. къси позиции, чрез които може да се печели, освен при ръст, но и от спад в цената на златото

 - Да държат позициите си, колкото поискат. Договорите за разлика нямат крайна дата. Следователно те позволяват влизането и излизането на пазара, както в рамките на няколко секунди, така задържането на позицията за седмици, месеци или дори години.

Разбира се покупка на инвестиционно злато онлайн чрез договори за разлика имат и своите недостатъци:

 - По-висок риск при неразумна употреба на ливъридж

 - Суап такси

На следващата графика можете да видите движението на цената на злато ДЗР в последните месеци.

Източник

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5

Инвестиции в злато чрез акции на златодобивни компании

Компаниите, които добиват злато печелят при по-високи цени на златото, следователно техните акции би трябвало да поскъпна при ръст на цената на златото.

Инвестиции в злато чрез акции на компании добиващи злато има някои явни предимства:

 - При покупка на акции на компании занимаващи се със златодобив можете да ce облагодетелствате и от получаване на дивиденти от тези компании.

 - Акциите на компании са далеч по-ликвидни в сравнение с физическата покупка на злато, което Ви подсигурява възможност за получаване на добра цена при капитализиране на инвестиция в злато.

 - Покупката на акции е, че в повечето случаи те изискват по-малка първоначална инвестиция, отколкото покупката на инвестиционно злато.

 - Комисионните, които ще платите за търговия с акции може да са много пъти по-ниски от тези при покупка на на инвестиционно злато.

Основният недостатък на този тип инвестиции е, че цената на акциите на дадена компания за добив на злато може да не е напълно корелирана с цената на златото, тъй като тя може да зависи от печалбите и управлението на компанията.

Инвестиции в борсово търгуван фонд, инвестиращ в злато

Една от най-популярните възможности за инвестиции в злато в последно време е покупка на ETF (борсово търгуван фонд), който инвестира във физическо злато или компании за добив на злато. Този тип инвестиции има своите сериозни предимства:

 - Ниски изисквания за първоначална инвестиция

 - Ниски разходи за поддръжка на позицията отворена

 - Висока ликвидност

 - Няма дата на изтичане или стандартизиран размер на покупката

За да започнете Вашите инвестиции онлайн ще имате нужда от инвестиционна сметка при регулиран брокер.